Ödestimma för Råstasjön

Det stod mycket på spel när Mark- och miljööverdomstolen hade syn vid Råstasjön på tisdagsförmiddagen – och det märktes. Stämningen var spänd men sjön visade upp sig från sin allra bästa sida.

  • Publicerad 14:04, 17 nov 2015

Råstasjön är en svensk pärla som tusentals människor kan njuta av.

Hyresgästföreningen i Solna, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Solna stad var kallade som parter.

Solna stad representerades av Advokatfirman Åberg & Co och stadsarkitekten Ann-Christine Källeskog. De enda politikerna på plats var Miljöpartiets Bernhard Huber och Victoria Johansson.

Hovrättsrådet Per Sundberg betonade vid samlingen på Evenemangsgatan att domstolen var där för att skapa sig en egen bild.

– Vi ska se på omgivningarna. Det här är alltså ingen förhandling med argumentation, sa han.

Trots det blev det en hel del ordväxling under vandringen efter sjön.

– Normalt engagerar vi oss inte i lokala frågor. Men Råstasjön är en svensk pärla som tusentals människor kan njuta av. Solna och Sundbyberg är landets mest tättbebyggda kommuner med minst grönytor per invånare, sa Världsnaturfondens Henrik Waldenström.

Även Johan Lind, docent i zoologi vid Stockholms universitet, betonade naturvärdena.

– Sju arter av fladdermöss lever här. Naturen vid sjön är central för deras överlevnad, sa han.

Advokatfirmans representanter Karin Hernvall och Mårten Bengtsson följde till en början spelreglerna.

– Vi tänker hålla oss till domstolens uppmaning och inte argumentera, sa Karin Hernvall.

Men till sist blev det trots allt argumentation.

Det handlade framför allt om var sjöns strandlinje egentligen går och varifrån i så fall strandskyddet ska räknas. Det pekades på kartor och argumenterades om vad som egentligen var sjö, våtmark och bara vanlig avrinning från dagvatten.

Det verkade även som om Råstasjöns invånare ville säga sitt. Mitt under förhandlingen lyfte en häger framför domstolens ledamöter och kort därefter dök en vattenrall upp i vassen vid promenadvägen.

– Naturen är på vår sida, konstaterade Ann Häggmark-Bell från Nätverket Rädda Råstasjön.

MER Det händer nu

Detaljplanen för Råstasjön omfattar 600–700 lägenheter.

Planen har överklagats och prövningstillstånd har beviljats i Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans.

Naturskyddsföreningen har beviljats anstånd med sitt yttrande till den 30 november.

Enligt hovrättsrådet Per Sundberg kan domstolen komma med ett utslag tidigast i början på nästa år.

Visa merVisa mindre