INBROTT. Förskolan Valvet har haft problem med inbrott och intrång i förskolan. Foto: Jannie Flodman/Genrebild

Obehörig tog sig in på förskola – polis tillkallades

Sprutrester på gården, inbrott – och nyligen tog sig en obehörig in i lokalerna när förskolan var öppen och polis fick tillkallas. Nu kräver vårdnadshavare på förskolan Valvet fler åtgärder för att garantera säkerheten.

  • Publicerad 17:20, 28 okt 2020

Förskolan Valvet ligger vid gamla S:t Görans gymnasium, där studentboendet haft stora problem med bland annat inbrott och olovliga intrång i huset. Och liknande problem har även drabbat förskolan. Under året har bland annat sprutrester hittats på förskolegården, det har även varit problem med att gården används som toalett och med inbrott nattetid.

Inbrotten och problemen på Vallgossen fortsätter

I fredags hände ytterligare en allvarlig incident. På förmiddagen tog sig en obehörig person in i förskolelokalerna. När personen blev konfronterad av en pedagog blev det enligt uppgifter hotfull stämning och personen knuffade pedagogen. Polis tillkallades men personen hann fly innan de kom till förskolan.

Händelsen är polisanmäld och enligt Marie In de Betou, rektor på S:t Görans förskoleenhet, är pedagogen som utsattes i arbete och har, precis som övriga medarbetare, erbjudits stöd efter händelsen. Inga barn ska ha varit i lokalerna vid händelsen, utan var på gården enligt In de Betou. I lokalen fanns två pedagoger.

– Jag som rektor ser mycket allvarligt på det som hänt ur ett säkerhetsperspektiv för såväl barn som medarbetare, säger hon i en skriftlig kommentar.

Efter händelsen informerades även föräldrarna om det inträffade och koden byttes ut.

Men den senaste incidenten har fått föräldrar att känna oro för säkerheten, enligt In de Betou har några föräldrar hört av sig till henne.

En vårdnadshavare som Mitt i Kungsholmen varit i kontakt med tycker att pedagogerna gör så mycket de kan, men efterlyser fler åtgärder och tydligare agerande från ledningshåll.

– Det är ingen bra arbetsmiljö. Ska man lägga en förskola här kan man inte jobba med såna här saker i efterhand. Det värsta som kan hända nästa gång är att någon ger sig på barnen. Då kan man inte bara göra minimum och byta kod, säger vårdnadshavaren som vill vara anonym.

Enligt In de Betou har de inte hittat några kanyler på förskolegården tidigare, men en spruthylsa vid ett tillfälle. Förskolan har även förstärkt sitt skalskydd och installerat larm efter tidigare inbrott och efter det har det inte varit några inbrott uppger hon. De ska nu utreda händelsen och ser över eventuella andra åtgärder.

– Jag har informerat berörda på Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt fastighetsförvaltaren för att vi tillsammans ska undersöka orsaken till händelsen och om det går att vidta ytterligare åtgärder, uppger In de Betou.