Småas parhus såldes för 5,9 – 9,1 mkr men är inte kopplade till allmänna VA-nätet. Foto: Läsarbild Lars-Ove Westlén

Öar av avföring förpestar i Vaxholmsidyllen

Förra året började inflyttningen i Småas nybyggda ”havsvillor” vid Pålsundet i Vaxholm. Men en permanent VA-lösning fanns inte så avloppsvatten har släppts ut i havet. Händelsen utreds nu som miljöbrott.

  • Publicerad 08:42, 31 maj 2018

– Det lät som om någon öppnade en stor vattenkran. Sedan såg jag hur det sprutade ur dagvattenröret, berättar Lars-Ove Westlén, hamnkapten på Petersbergs båtklubb, som ligger nedanför parhusområdet Brf Pålsundsstrand.

Det lät som om någon öppnade en stor vattenkran

Lars-Ove Westlén

– Det blev ju brunt ute i sjön. Det flöt toalettpapper, trosskydd och allt möjligt, och luktade tydligt avlopp.

Första gången han bevittnade utsläpp var i början av april. Men föroreningarna kan ha pågått längre. Bostadsområdet Pålsundsstrands 16  ”havsvillor” är nämligen inte anslutna till det allmänna avloppsnätet. I stället går avloppen till två tankar i anslutning till en pumpstation vid båtklubben.

Om inte tankarna töms regelbundet svämmar de över och allt rinner via dagvattenröret ut i havet. Men enligt uppgift till Mitt i kom Småas rutin att slamtömma i olag redan i höstas, i samband med ett chefsbyte.

Bilden från 16/5 visar ”avföringsöar” i hamnen, skriver Lars-Ove Westlén.

Hur stora mängder avsloppsvatten har släppts ut?  

– Det är väldigt oklart, men det är 16 hushåll och förmodligen har det slamtömts till september förra året, säger Eva Björkhem på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH.

SRMH har åtalsanmält Småa för miljöbrott.

På Småa tycker man att ansvaret åtminstone delvis vilar på Roslagsvatten.

– Det är inte bara vi som är skyldiga. Roslagsvatten har tagit på sig att det är deras fel också, säger Annsofie Kämpe, entreprenadingenjör på Småa.

Borde inte allt var klart när folk flyttar in, även avloppen? 

– Jo, det är det som är grundtanken.

Enligt henne kan felet bero på att en ”spillvattenledning kopplats till dagvattnet”, men exakt vad som gått snett håller Småa på att utreda.

Här har toalettavlopp runnit rätt ut. Lars-Ove Westlén i båtklubben fotograferade eländet. Pumphuset är det röda i bakgrunden.

På Roslagsvatten tar man på sig skulden för ett utsläpp under våren, 11 april. Den gången berodde det på sand i avloppsnätet längre upp vid Pålsundsvägen, närmare korsningen Karl Martins väg, som fick avloppet att bredda vid båtklubben.

Det finns en liten badstrand där barnen brukar plaska. Det är nog inte så trevligt där längre

Mikael Wedin

Mikael Wedin som bor i närheten har polisanmält utsläppen.

– Det finns en liten badstrand där barnen brukar plaska. Det är nog inte så trevligt där längre.

– Folk i hamnen säger att det har skett dagligen i en och en halv månads tid.  Jag tycker det är bedrövligt!

Enligt Eva Björkhem på SRMH ska Småas slamtömning vara igång igen nu, med minst två slamtömningar i veckan.

– Min kollega har dessutom provtagit fem meter bort på vardera sidan om röret. Resultatet kom i går (läs: 28 maj). Proverna visade väldigt lite ecoli i vattnet.

Så det går att bada?

– Ja, han sa att det var tjänligt. Men det är klart att om det är rester på botten så kan man röra upp dem och det syns inte i provet.

Fakta

Oklart hur stora utsläppen varit

Enligt en uppskattning från Roslagvatten konsumerar en privatperson i snitt cirka 160 liter färskvatten per dygn. Ungefär 100 liter av detta återgår som avloppsvatten.

För 16 hushåll med i snitt tre personer vardera innebär det 144 000 liter avloppsvatten i månaden (144 kubikmeter).

Enligt Småa startade inflyttningen i Pålsundsstrand i februari 2017.

Visa merVisa mindre