Ö-gruppens jobb hjälper miljö och elefanter

Ö-gruppens jobb med att sortera gamla värmeljus ska i slutänden hjälpa skadade elefanter i Thailand. – Det är en bra idé, säger Felix, arbetstagare.

  • Publicerad 07:45, 14 feb 2018

Vad har gamla gamla utbrunna värmeljuskoppar med elefanter i Thailand att göra?

Jo, aluminiumet i de gamla ljuskopparna kan återvinnas, skickas till organisationer som hjälper skadade elefanter, bland annat genom att tillverka proteser av det återvunna aluminiumet.

Daglig verksamhet

Lidingö stads dagliga verksamhet  ö-gruppen har hoppat på ett projekt som flera dagliga verksamheter i landet prövat mer framgång.  Man samlar in och gör i ordning gamla värmeljus till återvinning.  De hoppressade aluminiumkopparna skickas sedan till Thailand där de görs om till proteser till elefanter.

Stearinet som blir över sparar ö-gruppen för egen framtida ljustillverkning.

Arbetsledaren Gun Carmstad på Arbetshuset i Högsätra, där verksamheten håller till visar bilder på elefanter med protesben för Felix, arbetstagare.

– Det är en bra idé, säger han.

Såhär ska värmeljusen sorteras.

När Mitt i Lidingö besöker Arbetshuset är det han och kollegan Marie som jobbar mer sorteringen. Marie gillar pillergörat med att peta bort överbliven stearin ut ljuskoppen och pilla bort den lilla metallploppen där veken en gång fästs.

– Det är noga att allt sorteras var för sig.

Gillar att pressa

Felix gillar bäst att pressa ihop kopparna i den egentillverkade maskinen som tillverkats av Arbetshusets hantverkare.

Projektet har varit igång sedan i december. Alla som vill, företag, privatpersoner och kyrkor får lämna in värmeljus till ö-gruppen.

– Vi hoppas att fler ska lämna in ljus så att fler kan jobba med det här. Jag tror inte att alla tänket på att gamla värmeljus är en sorteringsgrej, säger Gun Carmstad.

Här kan du lämna in värmeljus

  • Stadshuset i foajén.
  • Lastkajen vid Högsätra sjukhus. Mitt emot återvinningsstationen.