I hörnet mellan den befintliga konsthallen och den planerade utbyggnaden ska det bli ett nytt torg på parkeringsplatsen. Foto: Wingårdh, Stockholms stad

Nytt torg ska byggas vid Liljevalchs

Trafikkontoret vill bygga ett nytt torg på parkeringen väster om Liljevalchs konsthall. Den 12 november ska trafiknämnden ta beslut om satsningen på drygt 20 miljoner kronor.

  • Publicerad 11:44, 6 nov 2020

I hörnet mellan Falkenbergsgatan, Liljevalchs konsthall och den nya utbyggnaden planerar trafikkontoret för att anlägga ett nytt torg på det som idag är en parkeringsplats väster om den befintliga konsthallen.

Torget ska bli en attraktiv plats som ska kunna användas för konstinstallationer, och det ska få en gestaltning av hög kvalitet för att harmonisera med den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid konsthallen, skriver trafikkontoret i förslaget.

Torget ska få planteringar med växter och träd, sittbänkar, stenlagda ytor och låga terassmurar mellan nivåskillnaderna.

Blir klart till sommaren

Samtidigt ska torget klara praktiska funktioner som sophämtning, fettavskiljare, brunnar och leveranser till konsthallen och andra verksamheter i området som ABBA-museet, Blå Porten och Stadsholmens bostadshus.

Den 12 november ska trafiknämnden ta beslut om projektet. Om planerna får grönt ljus är det tänkt att arbetet ska dra igång i mars 2021.

Torget beräknas stå klart samtidigt som den nya konsthallen i juni 2021.