Uppskjutet. I förslaget beskrivs Gula gången som Grantorps ryggrad.

Nytt tag om Gula gångens upprustning i Flemingsberg

För tre år sedan beslutade poltikerna att Gula gången i Flemingsberg ska rustas upp. Men inget hände. Kommunen och Huge kom aldrig överens om kostnader och utformning. Nu börjar kommunen om från början.

  • Publicerad 15:02, 12 nov 2015

I april 2012 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett program för att rusta upp Gula gången - gångstråket från centrum till Terapivägen. Ett förslag togs fram - med ny belysning, gångväg och växtlighet. Kostnaderna skulle fördelas mellan kommunen och Huge, som äger delar av marken. Men där tog det stopp.

– Tyvärr har vi inte lyckats komma överens med Huge tidigare. Vi har haft olika bilder vad som behövs och hur mycket vi ska satsa, säger Rakel Edqvist, landskapsarkitekt på Huddinge kommun.

Ett steg tillbaka

Det färdiga förslaget kan genomföras idag, om bara Huge och kommunen är överens. Men i veckan bestämde kommunen att ta ett steg tillbaka och börja om.

– Vi ska föra en dialog med medborgarna om utformningen av Gula gången i samband med dialogen för Hälsovägen och nya Flemingsbergsparken. Vi kan behöva revidera dagens förslag, så att det stämmer överens med planerna för parken och medborgarnas önskemål. Förhoppningsvis kan vi sätta igång 2017, säger Rakel Edqvist.

I oktober gav kommunfullmäktige ett särskilt uppdrag till natur- och byggnadsnämnden att se över den offentliga miljön i Flemingsberg.

– Vi kommer att bjuda in till ett nytt trygghetsnätverk under vintern. När jag pratar med Flemingsbergsbor om nya byggplaner menar många att det är viktigt att satsa på den befintliga miljön. Det vore såklart olyckligt om upprustningen fick vänta till efter nybyggnationen, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.