Nytt stort test på Blasieholmen inför tunnelbanebygget

Miljöpåverkan och bullerföroreningar – det är två saker man hoppas kunna optimera när man testar att frakta sprängmassor från Blasieholmen med båt i stället för på lastbilar.

  • Publicerad 17:30, 22 okt 2019

När blå linjen byggs ut måste nya tunnlar sprängas och närmare 500 000 ton bergmassor måste därmed fraktas bort. I början av oktober blev det klart att Blasieholmen var platsen där massorna skulle transporteras. Men hur? Nu inleds ett tredagarstest med båttransporter, för att se om det är möjligt att undvika de 45 lastbilarna om dagen som annars skulle behöva användas.

500 000 ton sten ska fraktas från Blasieholmen

– Det finns både för och nackdelar med allting. Vi vill välja det mest miljömässiga alternativet, det är det som testet går ut på, säger Göran Leverud som är projektledare för testet.

Högljutt. 70-talsstenar ser dagens ljus för första gången på 40 år. Nu ska de fraktas till Södertälje. Foto: Sacharias Källdén

Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbaneutbyggnaden mot Södermalm, är positiv till att testet genomförs. "Vi vill ha två alternativ att jämföra med", säger han. Foto: Sacharias Källdén

Höga bullernivåer

Att båttransporter är rätt, är långt i från självklart. Det fartyg som testas i dag kan frakta upp till 1 000 ton, jämfört med de lastbilar som kör i innerstan som bara får ta upp till 11 ton. Men fartyget måste gå 3,5 timmar till Södertälje innan alla sprängmassor kan lossas. Det är också väldigt högljutt att lasta sten, vilket är en av anledningarna till att testprojektet genomförs.

– Vi vill testa vad det här har för påverkan lokalt och då är just bullret en grej vi vill testa skarpt. Det här är en känslig miljö, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbaneutbyggnaden från Kungsträdgården till Hammarby kanal.

Tar upp skärgårdsbåtarnas kajplatser

Blasieholmens vänner kritiserar testet för att komma sent i processen, något som Andreas Burghauser inte säger emot. "Bättre sent än aldrig", svarar han. Däremot håller han inte med om föreningens kritik mot att testet med sjötransporter skulle hindra skärgårdstrafiken i onödan.

Sprängningar på Blasieholmen möter motstånd

Tekniskt. Bullermätare sitter uppe vid två hörn på ett hus intill kajen. Bullret är en av de viktigaste punkterna i testet. Foto: Sacharias Källdén

– Med varje transportalternativ kommer det vara lite plus och lite minus. Vi för diskussioner med de som är verksamhetsutövare här för att se hur man kan lösa det. Men att vi tar upp utrymme är absolut en konsekvens, vi valde en ganska liten båt för att inte behöva flytta så många båtar under testet, säger han.

Här sprängs det för nya tunnelbanan

Det material som nu fraktas bort i testet är gamla sprängmassor som använts för att täppa till den gamla arbetstunneln från 70-talet. Senast som tunneln var i bruk var när blå linjen byggdes på 70-talet. Nu ska den alltså öppnas upp igen. Tidigast i slutet på 2020 kan arbetet med sprängningar komma i gång på Blasieholmen, och håller därefter på i 2–3 år, enligt Region Stockholm.