Nytt samarbete. Daniel Granström på Älvsjös stadsdelsförvaltning, som samlar flera aktörer för att göra resecentrum tryggare. Foto: Sacharias Källdén

Nytt stort samarbete ska skapa trygghet i Älvsjö

Nu startas ett brett samarbete mellan staden, polisen och andra aktörer runt Älvsjö centrum för att öka tryggheten vid stationen. "Vi sätter press på varandra att vi ska leverera", säger Daniel Granström på stadsdelen.

  • Publicerad 20:00, 24 nov 2019

I flera år har staden och polisen haft fokus på att förbättra läget runt Älvsjö torg. Trots det har Älvsjöborna fortsatt att peka ut centrumet som stadsdelens minst trygga område.
Därför drar nu stadsdelen igång en ny platssamverkan med fokus på stationsområdet.

Tillsammans med kommunpolisen, trafikkontoret, MTR, SL och Stockholmsmässan ska man jobba för att vända trenden.

– Vi har identifierat vilka aktörer i området som kan bidra på något sätt för att göra platsen tryggare och trevligare. Just nu tittar alla på "vad kan min organisation göra och vad kan vi göra tillsammans", säger Daniel Granström.

Handlare har fått nog av våldet i Älvsjö

Han är avdelningschef på stadsdelsförvaltningen och ansvarar bland annat för trygghetsfrågor. Han tror att den stora skillnaden jämfört med tidigare insatser är att parterna nu gemensamt ska komma överens om ett åtgärdspaket, där alla förväntas leverera det man lovat.

"Mer effektivt"

Han tror också att breda samtal mellan många parter, som var för sig får in klagomål från olika håll, kommer att ge alla en tydligare bild av vad som måste göras.

– Nu är vi flera parter som sätter press på varandra att vi ska leverera. Den här samverkan blir mer effektiv än om bara två parter pratar med varandra ensamma. Så har det varit tidigare, säger Daniel Granström.

Om samarbetet fungerar bra öppnar han för att ta med fler aktörer i arbetet, till exempel företagare runt torget.

– Det tror jag kan underlätta för företag som Vivels eller Coop, så att de blir hörda och sedda av alla parter, säger Daniel Granström.

Vad tycker du om Älvsjös station och torg?

Har du en synpunkt som rör tryggheten i stationsområdet?

Skicka mejl till alsvjo@stockholm.se

Stadsdelen tar med sig Älvsjöbornas åsikter till platssamverkan.

Visa merVisa mindre