Nytt steg för stadsdel vid 1700-talsgård

De flera decennier gamla planerna att bygga nya bostadskvarter runt Hallunda gård går nu vidare. Förutom uppemot 800 nya bostäder är planen att öppna upp gården för allmänheten med restaurang och handelsträdgård.

  • Publicerad 16:10, 3 jun 2020

Planerna att bebygga området kring Hallunda gård, den gamla kulturmiljön med järnåldersgravar och en bokskog, har funnits i nära 30 år. För två år sedan presenterades en ny exploatör: Titania som då tecknade ett ramavtal med kommunen. Men sedan dess har det varit tyst.

– Det är ju ett kulturmiljökänsligt område. Vi har gjort väldigt många utredningar om bland annat arkeologi och fridlysta fladdermöss. Det är det som har dragit ut på tiden, säger säger Wojciech Wondell, projektchef för Hallunda gård på Titania.

Men nu har kommunen och Titania arbetat fram ett förslag till detaljplan. Den innehåller 600–800 bostäder i två till sex våningar höga hus. Det ska vara en blandning mellan villor, radhus och lägenhetshus.

Själva gården ska bevaras. Den kulturmiljöutredning som gjorts säger att Hallunda gård "med sitt dominerande terrängläge, ståndsmässiga byggnader, karakteristiska stenmurar och parkliknande trädgård utgör ett utomordentligt gott exempel på ett säteri från 1700-talet".

Ska öppnas upp

– Vi har väldigt stora och ambitiösa planer och vill tillgängliggöra det här området som tidigare varit inhägnat och privat. Många Hallundabor känner knappt till Hallunda gård, säger Wojciech Wondell.

I detaljplanen pekas den centrala gårdsmiljön ut som en framtida plats för allmänheten, med bland annat handelsträdgård och restaurang.

– Vi har pratat om småskalig djurhållning och ett växthus där det ska odlas grönsaker till restaurangen, säger han.

Gården ska omringas av park och natur innan de nya bostadskvarteren tar vid. Och en ny förskola planeras att byggas där det i dag ligger en bollplan.

Enligt Wojciech Wondell ska Titania ta hänsyn till den gamla gårdsmiljön när de bygger nytt och bland annat använda mycket trä och jordnära färger i bygget.

Den 9 juni förväntas Botkyrkas samhällsbyggnadsnämnd besluta om att den nya detaljplanen ska gå ut på samråd.

Fladdermöss

Nio olika arter av fladdermöss hittades i området i en särskilt utredning. Bland annat påträffades fransfladdermusen som är en rödlistad art.

De naturmiljöer som är viktiga för fladdermössens överlevnad har undantagits från exploatering i detaljplanen.