TRYGGHETSVANDRING. Tre Kungsholmsbor närvarade på stadsdelens trygghetsvandring. Foto: Per Brandt

Nytt projekt ska öka trygghetskänslan i Stadshagen och Fridhemsplan

Ett nytt samarbete mellan staden, näringslivet och polisen ska öka trygghetskänslan kring Fridhemsplan och Stadshagen.

  • Publicerad 14:01, 14 dec 2021

Upphittade sprutor, försäljning av droger och obehöriga
i fastigheter

En ficklampa lyser upp ett buskage bakom några bilar vid ett bostadshus. Här händer det att droger injiceras. Slyröjning åker upp på stadsdelens lista över tänkbara åtgärder. En stund senare pekas trasiga lampor ut på en annan plats. Även det antecknas på listan.

Nyligen arrangerade stadsdelen två trygghetsvandringar i området kring Stadshagen och Fridhemsplan, där allmänheten fick gå med på den ena. Blott tre Kungsholmsbor deltog.

Bo Samuelsson gick med dels för att lära sig mer om området, dels för att han är engagerad som polisvolontär.

Inte ute

Ljusare. I Sankt Göransparken man bland annat byggt om lekplatsen och installerat lysande skulpturer för ökad trygghet. Foto: Per Brandt

SAMORDNARE. Mia Eriksson är preventionssamordnare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Foto: Per Brandt

– Jag har bott här i 50 år och aldrig känt mig störd eller hotad. Men där är vi olika som människor. Det kan också bero på att jag inte är ute lika mycket som tidigare. Jag är inte rädd men inte dummare än att jag kan förstå att folk kan vara det, säger han.

De senaste åren har stadsdelen och polisen fokuserat på området kring Stadshagen och Fridhemsplan, då det enligt deras trygghetsmätningar är där otryggheten är störst.

Tryggheten i fokus för ny kommunpolis på Kungsholmen

Nu är ett nytt projekt på gång för området: platssamverkan.

Tanken är samla olika aktörer för mer kontinuerliga avstämningar och att jobba mer och snabbare med praktiska åtgärder.

Trygghetsvandringarna var en del i förarbetet till detta. Stadsdelen har även nyligen haft en enkät om tryggheten i området där drygt 200 svar kom in. Missbruksproblematiken ser ut att vara en stor källa till oro, enligt stadsdelsförvaltningen.

Boende samlar namn mot sprutbyte på Kungsholmen

– Det är exempelvis upphittade sprutor, försäljning av droger, att obehöriga tar sig in i fastigheter och för lite polisiär närvaro, säger Mia Eriksson, preventionssamordnare vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

– Vi har exempelvis haft problem med missbrukare eller EU-migranter på förskolegårdarna. Nu ser vi att vi nog behöver vakter som kan avhysa på morgonen till exempel.

Lokal satsning

Planen är att projektet ska starta under första halvåret 2022. De exakta formerna, exempelvis vilka aktörer som ska ingå, är inte spikade ännu. Tanken är dock att involvera fler.

–Det är viktigt att betona att de som bor på Kungsholmen generellt är väldigt trygga jämfört med andra stadsdelar. Men inom Kungsholmen varierar trygghetskänslan, säger Mia Eriksson.

– Det kommer i någon mån vara en operativ grupp med exempelvis kommersiella aktörer.

Området. Det här är området som ingår i det kommande platssamverkans-projektet.

Polisens trygghetsmätning

17 procent känner sig lite eller mycket otrygga när de går ut.

46 procent undviker en eller flera platser vid något tillfälle på dygnet.

52 procent anser att polisen bryr sig om problem i det lokala området.

De områden som ansågs mest otrygga var S:t Göran (25,8 procent) Stadshagen (24 procent) Marieberg (22 procent).

1 356 Kungsholmsbor har besvarat enkäten

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Samlar olika aktörer

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt och tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder.

Det kan handla om samverkan med polis, lokalt näringsliv och civilsamhälle.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre