Nytt projekt ska minska cancer

Med förebyggande information om hälsosammare livsvanor hoppas Botkyrka kommun minska förekomsten av cancer. Nu har de fått med sig Dogge, som ska hjälpa till att sprida budskapet till Botkyrkaborna.

  • Publicerad 14:38, 15 jan 2016

På Mångkulturellt centrum har gruppen samlats för ännu ett utbildningstillfälle. Informatörerna tar emot några nytrycka tröjor som är del av kampanjen och kommer att känneteckna dem som hälsoinformatörer. De provar tröjorna samtidigt som de diskuterar kampanjen.

– Jag tror att många behöver höra det här, många kanske inte vill lyssna. Till exempel har jag märkt att många kvinnor inte vill göra mammografi eller cellprovstagning för att de skäms, för att de tror att de inte behöver eller tycker att det är obehagligt. De behöver rätt information, säger Azra som ska delta som informatör.

Extra satsning

Hälsokampanjen som Botkyrka kommun och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland presenterade i höstas handlar om hur man själv ska minska riskerna att insjukna i cancer.

– Kampanjen riktar sig till alla Botkyrkabor, men vi gör en extra stor satsning för att nå ut till kommuninvånare med utländsk bakgrund, då vi vet att vi behöver nå ut bättre. Det finns inga garantier för att undvika cancer helt, men genom att göra vissa val i sin vardag, kan man minska risken betydligt, säger Arja Leppänen från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

Hon berättar att på grund av språkbarriärer, okunskap eller kulturella traditioner, är det många som avstår från att gå på screening-kallelser, mammografi eller andra former av förebyggande träffar med vården. För att förändra den negativa trenden samarbetar kommunen med civilsamhället och utbildar hälsoinformatörer som ska hjälpa till att nå ut med informationen.

– Gruppen har en otrolig bredd av språkkompetenser, socialt nätverk, kulturella bakgrunder och är mellan 16 och 63 år gamla, säger Hanna Lind, folkhälsostrateg på Botkyrka kommun.

Nyrekryterad informatör

Creidan Fernando är en av de nyrekryterade informatörerna. Han tycker att kampanjen behövs och är glad över att få vara delaktig. Han har hobbyforskat hela livet om rökning och den passiva rökningens konsekvenser.

– För mig är tobak den största boven när det gäller cancer. Jag hoppas att kunna skapa opinion om detta. Att nå ut, att regeringen kanske också ska tänka större. Mitt mål är att rökning ska förbjudas helt på offentliga platser, men ja, det är en lång kamp. Men Botkyrkaborna behöver bli mer medvetna om det här, säger Creidan Fernando.

En av deltagarna nämner att det i Botkyrka är väldigt vanligt att höra saker som inte stämmer.

– Exempelvis att många påstår att vattenpipans tobak och rök inte skulle vara lika skadlig som vanlig tobak, säger Habib.

Dogge Leon: ”Alla behövs i kampen mot cancer”

Kommunen utbildar just nu ett flertal hälsoinformatörer i cancerprevention. Södra Sidan pratade med några deltagare som har en personlig erfarenhet av sjukdomen och som berättar om varför de valt att engagera sig i kampanjen.

Douglas ”Dogge” Leon, Alby.

– Innan min fru blev sjuk tänkte jag som man brukar, att det var något som bara hände andra. Sen hände det och det är självklart något som förändrar dig, att se nära och kära sjukna in och försvinna i cancern. Jag blev kvar med barnen och blev tvungen att hitta ett sätt att fortsätta. Jag tycker att kampanjen är en positiv grej. Vi träffades i december och jag gjorde en rapskola typ, där vi lärde känna varandra bättre. Jag tror det är viktigt. För alla har en viktig roll i det här, att sprida buskapet vidare på ett bra sätt. Alla lär av varandra, alla behövs. Desto bättre kunskap som folk har om det här så kan man bekämpa cancern bättre.

Gülay Orhun, Fittja.

– Min faster fick cancer och jag såg på nära håll hur hon sjuknade in. Tyvärr lät hon sjukdomen ta över. Om omgivningen till den sjuka inte har rätt kunskap kan det också bli värre. Jag vill sprida kunskap, ge folk i min omgivning information så att de kan agera snabbt, inte vara rädda och veta hur man kan få hjälp. Det kan rädda liv.

Mary-Louise Gwada, Norsborg.

– När jag blev 45 år fick jag besked om cancer. Men jag vägrade ge upp. Jag gick på behandlingar samtidigt som jag studerade. Jag stannade inte, livet måste fortsätta, jag vet att man också kan vinna. Jag tror att språk är grundläggande för att få kunskap om något. Jag tycker att vi alla måste ta ett gemensamt ansvar, vi måste nå ut till alla.

Mer om projektet

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas vård och behandling på lika villkor. Oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Hälsoinformatörernas bästa tips för ett friskare liv: Rök inte, undvik tobak. Var fysiskt aktiv. Ät hälsosam och varierad mat. Drick måttligt med alkohol, eller inte alls. Njut av solen men bränn dig inte. Gå på screening när du kallas! Vaccinera dig mot HPV (humant papillom virus) - gäller flickor.

Visa merVisa mindre