Shilan Nazari är projektledare för "Läslust i Rinkeby" som drar igång till hösten. Foto: Mostphotos

Nytt projekt ska ge Rinkebybarn lust att läsa

I höst startar ett nytt projekt för att öka läslusten och läskunnigheten bland barnen i Rinkeby. – Förbättrad läsförmåga ökar också möjligheten att barnen klarar skolan bättre, säger Shilan Nazari som är projektledare.

  • Publicerad 14:15, 8 aug 2018

Det nya läsprojektet, som har till syfte att öka barns läslust, startar till höstterminen. Det riktar sig till barn i grundskoleåldern, mellan 7-12 år, som går i Kvarnbyskolan, Knutbyskolan och Askebyskolan i Rinkeby.

– Får de hjälp att bli bättre på att läsa och får en förbättrad läsförmåga så ökar också möjligheten att barnen klarar skolan bättre, säger Shilan Nazari, projektledare för ”Läslust i Rinkeby”.

Läser tillsammans med handledare

Idéen går ut på att barnen under en termin kommer till biblioteket två gånger i veckan för att läsa tillsammans med en handledare. Och det handlar inte om att läsa läxor.

– Det är snarare lustläsning än läxläsning.

De handledare som har rekryterats är framförallt studenter från universitet och högskolor.

– Vi tänker att de ska kunna fungera som förebilder för barnen också, säger Shilan Nazari.

Böckerna väljs ut för att passa respektive barn.

– Tillsammans med en bibliotekarie tittar man på vilken bok man vill läsa, och bibliotekarien ser till att boken passar barnets läsnivå, säger Shilan Nazari.

Gratis att vara med

För att ytterligare göra läsningen rolig ordnas också andra aktiviteter i samband med läsningen.

– Vi kommer att inleda med att samlas och ha lekar där fokus är läsning och att lära sig ord. Sedan sitter man och läser högläsning tillsammans med sin handledare i ungefär 20 minuter, säger Shilan Nazari.

Projektet ”Läslust i Rinkeby” kommer att pågå i tre år. Att vara med är helt gratis. Under höst- och vårterminen kommer det att finnas plats för 20 barn, men de kommande åren kommer fler att få plats.

– Vi vill börja i mindre skala för att det vi gör ska kunna sätta sig. Allas behov ska ju bli tillgodosedda, säger Shilan Nazari.

Fakta

Så gör du för att vara med

Om du vill att ditt barn ska vara med i ”Läslust i Rinkeby” så kan du anmäla henne eller honom på Rinkeby bibliotek eller Familjehuset i Rinkeby.