Uppmärksammas. Unga i Rinkeby-Kista som gjort något för trygghet eller integration ska årligen ha chansen att vinna stadsdelens nya pris. Foto: Jonas Carlsson

Nytt pris ska ges till unga i Rinkeby-Kista

För att uppmärksamma personer under 25 år som gjort något för att öka integrationen eller tryggheten i stadsdelen ska Rinkeby-Kista instifta ett helt nytt pris.

  • Publicerad 17:03, 4 jun 2021

Under Rinkeby-Kistas senaste nämndmöte fick förvaltningen i uppdrag att ta fram strukturerna kring ett helt nytt pris, som stadsdelen vill inrätta för att lyfta fram personer under 25 år som aktivt arbetar med att göra stadsdelen till en bättre plats.

Det finns många eldsjälar i området och tanken är att uppmärksamma dessa, samtidigt som de unga ska ha något att sträva mot, tycker stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M).

– Vi vill hitta former för att uppmärksamma de insatser som görs av unga, som själva eller med andra gör något för att bidra till att öka tryggheten i området eller förbättra integrationen mellan människor, säger han.

Om allt går enligt plan ska priset delas ut årligen med start senare i år.

– Vi hoppas kunna dela ut det redan i november, det blir fint att premiäråret för priset även blir året då Rinkeby fyller 50, säger Ole-Jörgen Persson.

Invånare kan ge förslag

Alla medborgare i stadsdelen ska kunna ge förslag på pristagare. Dessa måste vara under 25 år vid utdelningstillfället. Det ska även finnas en jury och en referensgrupp.

Ole-Jörgen Persson säger att han ser framför sig att priset kommer vara en summa pengar.

– Det handlar om att lyfta människor, få dem att känna sig uppskattade och känna att andra sätter värde på vad de gör. I det här fallet bokstavligt talat, säger han.