NYTT FÖRSLAG. Så här vill Väsbys Bästa att centrala Väsby ska se ut i projektet Väsby Entré. Bland annat vill de att järnvägsparken utökas över busstorget och att stationshuset och Magasinet behålls. Foto: Väsbys Bästa

Nytt och sent förslag till Väsby Entré

Väsbys Bästa har länge varit kritiskt till utformningen av Väsby Entré. Nu presenterar partiet ett eget förslag till hur broar, bussterminal, station och resecenter kan utformas. "Lite sent i planeringsprocessen", kommenterar projektchef Anne-Sophie Arbegard.

  • Publicerad 11:00, 14 okt 2020

En stationslösning över spåren liknande den i Strängnäs skulle fungera här.

Förslaget innebär i korthet att Väsbys Bästa vill flytta stationens huvudentré till den södra nya bron. Uppe på bron byggs ett resecenter med nedgångar till spåren. I anslutning till bron byggs ett parkeringshus för bilar och cyklar, ovanpå den planerade bussterminalen på den östra sidan.

Den planerade norra bron byggs därigenom inte, utan i stället restaureras befintlig tunnel genom förbättrade nedgångar/trappor i en bredare solfjäderform på både östra och västra sidan. Nuvarande stationshus och magasin behålls som en del i en utökad järnvägspark.

Förslaget lämnats över

Förslaget har nu lämnats över till kommundirektör Regina Kevius av gruppledare Roland Storm och Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordinarie ordförande.

–  Vi vill se en annorlunda lösning av broar, bussterminal, station och resecenter. En stationslösning över spåren liknande den i Strängnäs skulle fungera här, säger Roland Storm.

Han är dessutom kritisk till att granskningen av detaljplanen dröjer.

– Det medför ytterligare förseningar och ökade kostnader för projektet, som hittills är uppe i över 200 miljoner kronor.

Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, kommenterar det så här:

– Från projektets sida räknar vid med att gå ut på granskning av detaljplanen under 2021.
Sedan jobbar vi vidare med systemhandlingarna, vilket innebär att alla tekniska anläggningar under marken ska vara på plats.

P-HUS. I Väsbys Bästas förslag till Väsby Entré har en helt ny entré till pendeltågen uppförts vid infartsparkeringen vid Anton Tamms väg. Här är också busshållplatserna. På båda sidor om entrén finns infartsparkering i P-hus för både bilar och cyklister. Foto: Väsbys Bästa

"Sent i processen"

Hon tycker att det nya förslaget kommer sent i processen.

– Givetvis ska vi så snart som möjligt svara på de frågor som ställs i utredningsuppdraget. Men det finns redan fattade beslut och om man skulle utgå från ett nytt förslag måste man stoppa hela projektet och börja om.

Hon betonar att stationsområdet inte är särskilt lättarbetat.

– Problemet är att vi höjdsatt hela området efter de planerade broarna. Skulle vi till exempel behålla tunneln under spåren skulle det innebära att vi får planera och räkna om allt.

Hon understryker också att Väsbyborna uttryckt att de ville ha broar.

– Det upplevs som tryggare och säkrare, säger Anne-Sophie Arbegard.

Väsby Entré

Väsby Entré är ett infrastrukturprojekt- och stadsbyggnadsprojekt med mål att bli en ny stadsdel. Upp emot 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras.

Väsby Entré omfattar två detaljplaner. Detaljplanen för Järnvägsparken vann laga kraft i januari 2017 och arbetet med den andra detaljplanen,Östra Runby med Väsby stationsområde, pågår.

Den sistnämnda detaljplanen ska ut på granskning under 2021.

Väsby Entré beräknas stå klart år 2028.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre