Nytt löfte om att plastberget ska bort

Avfallsföretaget riskerade vite på 100 000 kronor om inte plastberget i Kagghamra försvann. Men de överklagade – och fick rätt. Nu lovar företaget att plastberget ska bort i alla fall.

  • Publicerad 16:15, 10 aug 2015

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka beslutat att ålägga företaget NM Trading & Transport (NMT) med vite om de inte forslar bort allt plastavfall från platsen i Kagghamra innan den sista oktober.

Företaget överklagade till länsstyrelsen som gav dem rätt, med motiveringen att det var en för stor åtgärd att förbjuda verksamheten eftersom det inte fanns några bevis om att miljön skadas.

– Det är klart att vi är besvikna på beslutet, men det är bara att acceptera. Det har prövats på ett korrekt sätt, säger Alexsandra Hellsten, miljöinspektör på kommunen.

Tidigare hade Botkyrka kommit överens med NMT om att plastavfallet skulle minska i hamnen. Men tvärtom togs det in mer avfall. Nu lovar NMT återigen att högen ska minska, trots att man alltså har rätt att förvara avfallet på platsen.

– Nu har vi en ny plats, Gladö kvarn i Huddinge. Dit kör vi allt plastavfall nu. Där sorteras det direkt och säljs till återvinning eller förbränning. Vi ska inte längre ha någon förvaring av plastavfall, säger företagets vd Tomas Nilsson.

Han berättar att avfallet i Kagghamra inte minskat särskilt mycket under sommaren eftersom mindre mängder då går till förbränning, men att högen successivt ska försvinna under hösten och vintern.

Nu vill Botkyrka att NMT ska se till att det görs miljötekniska undersökningar av grundvatten och mark i Kagghamra för att säkerställa att avfallsförvaringen inte medfört några risker för miljön, och överväger ett nytt vitesföreläggande på 50 000 kronor om de inte visar resultat före årsskiftet.

– Om kommunen vill ta prover får de göra det själva, det är deras problem. De har gett mig tillstånd att ha förvaring här och de borde ha sagt till för flera år sedan om de velat ta prover, säger Tomas Nilsson.

Fakta

Krävde 100 000 i vite

I maj beslutade Botkyrka att ålägga NMT med vite på 100 000 om inte allt plastavfall hade forslats bort den 31 oktober. De krävde även vite på 50 000 kronor för varje månad som det fanns avfall kvar.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen och NMT fick rätt eftersom det inte fanns bevis för att avfallet hade negativ inverkan på miljön.