Nytt liv på Tyresta gård – får, grisar, ankor och brukshäst på plats vid visningsjordbruket

I veckan som gick nyinvigdes Tyresta gård. Nya byggnader, lantraser och beteshagar är nu på plats vid det ekologiska visningsjordbruket. 30 miljoner kronor satsar Naturvårdsverket på upprustningen. Svenska lantraser som roslagsfår, linderödsgrisar, gula ankor och en sällsynt nordsvensk brukshäst finns på gården.

  • Publicerad 13:31, 27 maj 2016

Mitt i har tidigare berättat att Naturvårdsverket satsar 30 miljoner på att rusta upp Tyresta nationalpark. I veckan som gick nyinvigdes Tyresta gård, som kommer drivas av stiftelsen Tyrestaskogen.

Tanken är att Tyresta gård ska bevara Tyrestas flera hundra år gamla kulturlandskap och biologiska mångfald, genom växelvis bete av får, kor och hästar. Lantbruket drivs ekologiskt och djursla§gen är anslutna till genbanker, och består av svenska lantraser av kor, får, grisar, höns och ankor. En nordsvensk brukshäst, som är utrotningshotad, finns också.

Under vintertid ska Roslagsfåren och Rödkullorna (kor) hållas nära gården och under sommarhalvåret ska de beta i hagmarkerna i utkanterna av Tyresta by. Linderödsgrisarna finns på gården.

– Vi är glada att Naturvårdsverket gjort den här stora satsningen på Tyresta. Tyresta gård blir ett utflyktsmål inte minst för barnfamiljer och skolor, naturvårdens kanske allra viktigaste målgrupper. Så småningom kan de upptäcka och vandra vidare i Tyresta nationalpark och naturreservat, säger nationalparkschef Per Wallsten.