Nytt larm om asbest – men Sisab manar till lugn

Ny upptäckt av asbest på Tallkrogens skola väcker föräldrars oro. Men enligt Sisab är fyndet av så liten mängd att det är helt ofarligt. För att vara på den riktigt säkra sidan har en oberoende kontrollant nu tagits in.

  • Publicerad 18:25, 11 sep 2018

För lite drygt en månad sedan upptäcktes asbestdamm på Tallkrogens skola och intilliggande Bullerbyns förskola.

En sanering genomfördes och efterföljande luftprover visade inga spår av asbest. Skolverksamheten fortsatte som vanligt.

Nu har asbestdamm upptäckts på nytt, efter att en förälder på eget initiativ tagit ett tejpprov på en fönsterkarm i en av skolans lokaler.

Provet skickades till ett företag som gör asbestanalyser och visade sig vara positivt.

– Vi hade ett informationsmöte på skolan där vi inte fick någon garanti för att uppföljande prover skulle tas när verksamheten var igång. Då kände jag att jag gör det själv, för att känna lugn och ro. När jag fick det svart på vitt på tejpprovet blev jag väldigt oroad. För de hade sagt att det inte skulle finnas någon asbest kvar, säger Ida Lithell.

Ledningen på Tallkrogens skola fick kännedom om asbestfyndet i fredags eftermiddag, men hade svårt att nå ut med informationen.

– Upptäckten föranledde att vi inte kunde nå ut med information, eftersom vi fick reda på det klockan 16 på fredagseftermiddagen innan valhelgen. Det var helt enkelt omöjligt att nå berörda under helgen och det var ett bekymmer, säger Göran Bergholm, rektor på Tallkrogens skola.

I stället gick de ut med information på skolans hemsida om att det berörda våningsplanet skulle stängas av och att undervisning för årskurs 4–6 skulle bedrivas i andra lokaler på skolan.

Luftproverna visade ingen förekomst

Under den gångna helgen har Stockholms skolfastigheter (Sisab) tagit nya luftprover på Tallkrogens skola.

Enligt Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab, visar bara tejpprover förekomsten av asbestdamm och säger inget om mängder eller risk.

För att förekomst av asbest ska innebära en hälsorisk måste dess fiber finnas i luften, vilket man tar man reda på genom luftprover.

– Entreprenören utförde ett gäng luftprover i går. Arbetsmiljöverket kräver att man tar luftprover och det görs med en maskin som vispar runt luft och tar prover. Om maskinens filter visar att det finns luftburen asbest i större mängder kan det vara farligt, säger Thomas Bergsell.

Det är helt säkert nu, det kan inte tillkomma några nya mängder asbest.

Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab

Luftproverna i skolans lokaler visade dock ingen förekomst av asbest.

– Det finns gränsvärden som man inte får överskrida, men vi får inte ens några träffar på luftproverna, säger Thomas Bergsell.

– Däremot visade tejpprovet att städningen inte har gjorts ordentligt, fortsätter han.

Viktig skillnad på tejpprov och luftprov

Ida Lithell berättar att många föräldrar ändå är oroliga av vetskapen att asbestdamm finns på skolan.

Med anledning av det var Sisab på skolan under måndagen för att informera skolledning, personal och föräldrar om skillnaden mellan tejpprover och luftprover.

– Jag är tacksam för att de tar vår oro på allvar och rättar till vissa misstag. Sedan önskar man att det inte varit något läckage överhuvudtaget, säger Ida Lithell.

”Det är helt säkert nu”

Luftprover kommer att tas i minst två omgångar till, meddelar Sisab. Dessutom kommer en opartisk bedömare att följa processen.

– Skolan har meddelat huvudskyddsombudet och vi ska ha en oberoende kontrollant. Det är för att försöka få dem som känner oro att känna sig trygga med sin skola. Det är jätteviktigt för oss och för skolans ledning, säger Thomas Bergsell.

Är det riskfritt att vistas på skolan nu?

– Det är helt säkert nu, det kan inte tillkomma några nya mängder asbest, säger Thomas Bergsell.