Planen. Här kan de 50 nya lägenheterna byggas enligt förslaget. Foto: Danderyds kommun

Nytt kvarter i Stocksund ska utredas

Kommunstyrelsen i Danderyd vill utreda möjligheten att bygga 50 nya lägenheter i Stocksunds entré, efter ett byggförslag från en privat aktör.

  • Publicerad 09:00, 30 mar 2021

Det här är vårt största byggprojekt på länge.

Ett flervåningshus med 50 nya lägenheter, lokaler för handel och ett parkeringsgarage. Det vill en privat aktör bygga i Stocksund vid Villavirondellen.

Kommunstyrelsen har nu gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förslaget och byggnadsnämnden ska ta fram ett förslag för ny detaljplan.

"Skärmar av mot buller"

Byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz (M) ser positivt på planerna.

– För det första är det helt rätt att bygga där. För det andra så är det bra att bygga så att man skärmar av bullret från motorvägen. Jag tror att det kommer passa väl in på platsen, så jag är absolut för att det kommer till.

Det var i juni förra året som den privata aktören Resona Utveckling AB presenterade sitt förslag.

Totalt vill man bygga cirka 50 nya lägenheter i korsningen Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen, där yogastudion ligger idag (även kallat Villavi). Merparten av fastigheten ägs av Danderyds kommun, och en mindre del av en annan privat aktör.

Förutom nya bostäder tittar man även på möjligheten att skapa fler parkeringsplatser i området.

Flera projekt på gång

Sedan en tid tillbaka pågår ett byggprojekt för 400 nya lägenheter i Östra Mörbylund, det som kallas Invernesshöjden, där de första lägenheter väntas få gäster till den kommande sommaren.

– Det här är vårt största byggprojekt på länge, säger Claes Breitholtz (M).

Han påpekar att de eventuella byggnationerna vid Stocksunds entré, och projektet i Östra Mörbylund, kommer att göra mycket för södra Danderyd i framtiden.

– Det kommer bli ett stort tillskott av människor. Vi har en station där så läget är utomordentligt bra.

Men Region Stockholm har meddelat att det kan bli aktuellt att lägga ner Stocksunds station?

– Ja, och vi tycker det är felaktigt att lägga ned den. Vi försöker påverka i den frågan, men det är regionen som fattar beslut i den frågan längre fram.

Detaljplaneprocess

I nästa led kommer ett förslag till ändringar av detaljplan presenteras. Då blir detaljerna kring byggprojektet tydligare. Efter det hämtas synpunkter in från Stocksundsbor och allmänheten.

Förslaget

50 nya lägenheter, från ettor till femmor.

Handelslokal på 100 kvadratmeter

En utredning ska göras kring buller i området.

Nya utbyggnader av cykel- och gångvägar kan göras.

Pandelparkeringen föreslås ersättas med ett garage för pendlare.

Kommunledningskontoret meddelar att intäkterna för en eventuell ombyggnad av kvarteret väntas överstiga kommunens kostnader, i och med att man säljer fastigheten till exploatören.

En värdering av fastigheterna görs av två oberoende parter.

Källa: Danderyds kommun

Visa merVisa mindre