NYTT. Konstverket på Kronobergsgatan är en tolkning av alla de verk som kvinnorna som medverkar i projektet skapat. Foto: Alex Hinchcliffe

Nytt konstprojekt ska låta våldsutsatta kvinnor ta plats

Ett startskott på ett större projekt för att ge våldsutsatta kvinnor en plats i det offentliga rummet. Nu har väggen på Kronobergsgatan fått ett nytt konstverk.

  • Publicerad 16:42, 23 jun 2021

”Kvinnor för livet” heter ett nytt samarbete mellan Kollektivet Livet, som kurerar konstväggen på Kronobergsgatan, Convictus och Equal Qvinnoqraft.

Livet efter jättepenisen på Kungsholmen

Målet är att ge våldsutsatta kvinnor i särskilt sårbar ställning en möjlighet att på ett kreativt sätt få uttrycka sig och ta plats i det offentliga rummet, enligt ett pressmeddelande.

Under fyra månader har en grupp kvinnor träffats för att måla vilket resulterat i över fyrtio konstverk.

De verken har nu konstnären Marc Alright tolkat i form av en ny muralmålning.

Men den nya muralmålningen är bara en del av projektet. För samtidigt har en ny hemsida, kvinnorforlivet.se, lanserats där nya projekt, historier och konstverk av kvinnorna kommer att presenteras löpande.

"Osynliggörandet är också en form av våld. Att inte bli sedd och hörd. Det är en viktig del av varför det här projektet har varit betydelsefullt för mig att vara del av. Vi har en ojämlik folkhälsa. Människor som lever i utsatthet drabbas i större utsträckning av ohälsa som är relaterad till den stress som utanförskapet innebär, det är vi alla sårbara för” säger Jeanette Nord, deltagare i Kvinnor för livet i ett uttalande.

”Ska man få till en förändring så måste man synliggöra och prata om det för att spräcka fördomar och stigmatisering. Det ligger inte på individer att förändra detta, det behöver sjukvården och primärvården ha förståelse för" 

Målningen kommer att kunna ses under sommaren och hösten.

"Vi hoppas att projektet bidrar till en öppen dialog om kvinnors vardag och utsatthet, en inkludering av alla kvinnor och kvinnoöden i debatten. Samt ett nytt konstverk på Kungsholmen för Stockholms invånare att glädjas åt" säger Stephanie Bleier, på Kollektivet Livet.