Nytt hyreshus planeras

  • Publicerad 14:07, 21 sep 2014

Vårberg Nu vill Vårlöv KB bygga ytterligare ett flerfamiljehus vid fastigheten Aspholmen. Tanken är att det ska bli cirka 30 hyreslägenheter, och ett garage kommer att byggas under byggnaden.

Exploateringskontoret bedömer att projektet överensstämmer med stadens mål om att verka för att öka bostadsbyggandet i Stockholm och att bygget sker på mark som redan är ianspråktagen.

Exploateringsnämnden har nu begärt att stadsbyggnadsnämnden tar fram en detaljplan för området.