Per Werngren, ordförande i Täby Slalomklubb, vid Ullnabacken. Foto: Läsarbild Täby Slalomklubb

Nytt hopp för skidåkning på Ullnabacken

Deponin är avslutad och täckt på norra och västra sidan av Ullnabacken. Det förklarar tippbolaget ABT i ett svar till länsstyrelsen. Beskedet ger ökat hopp för Täby Slalomklubb, som vill anlägga en skidbacke just där – nu har hoppet ökat om skidbacke redan i vinter.

  • Publicerad 12:56, 14 jun 2018

– Ja, det här är ju enastående. I sitt svar säger ABT själva att de är helt klara på den sidan som vetter mot sjön, precis där vi vill åka skidor. Då tycker vi att allt säkerhetssnack som har varit i alla år inte gäller längre. De har arbete kvar på södra och östra sidan, men det hindrar inte att vi kan använda den andra sidan, säger Per Werngren, ordförande i Täby Slalomklubb som är Sveriges näst största alpina klubb trots att man saknar backe på hemmaplan.

Lång väntan på avslutningsplan

Täby kommun har en långsiktig vision att skapa en anläggning för friluftsaktiviteter, med bland annat slalombacke, i Ullna Park vid Ullnabacken. Men det har dragit ut på tiden då man vill invänta att länsstyrelsen fattar beslut om avslutningsplan för deponiverksamheten.

Samtidigt har Täby Slalomklubb i flera år stått och frustat i startblocken, redo att på studs anlägga en skidbacke – bara man får tillgång till sjösidan av backen.

Planen behövde kompletteras

Men ABT har inte velat öppna upp området förrän avslutningsplanen är godkänd och arbetet i hela området är helt färdigt.

Länsstyrelsen godkände en avslutningsplan för flera år sedan, men den överklagades och därefter har det gått trögt. I vintras fick ABT ett föreläggande från länsstyrelsen om kompletteringar av den nya avslutningsplanen. I sitt svar förklarar ABT att delar av deponin redan är avslutad och täckt.

”Så länge kan vi inte vänta”

Den täckning som återstår är i östlig och delvis sydlig riktning där slänglutningar behöver justeras för att säkerställa stabilitets- och skredrisker samt säkerställa ytvattenavrinningen och säkerheten”, skriver ABT.

Mellan 300 000 och 400 000 kubikmeter täckmaterial behöver tillföras enligt ABT, och resterande arbeten beräknas pågå i tre till fyra år.

Ullnabacken är i dag 96 meter hög. Foto: Åsa Sommarström

– Så länge kan vi inte vänta. Det går inte att hålla hela området stängt för att de har arbete kvar på andra sidan berget, tycker Per Werngren.

Det är momentum nu

Per Werngren

Skidåkning möjlig redan i januari

Som han ser det bör Täby kommun antingen komma överens med ABT så att bergets nordvästra sida blir tillgänglig för kommunen – och därmed slalomklubben – eller helt enkelt säga upp arrendeavtalet.

– Det är momentum nu. Avtalet förlängs automatiskt med ett halvår om det inte sägs upp före den 1 juli, säger han.

Skulle kommunen säga upp avtalet i tid så upphör det att gälla den 31 december. Och då kan det bli skidåkning på sjösidan redan i januari, förklarar Per Werngren.

Kommunen har träffat ABT

– Ja, vi behöver sju åtta dygn för snöläggning och att etablera liftar går på fyra fem dygn. Då blir det mobila lösningar. Skulle kommunen och ABT komma överens vänskapligt i stället, så vi kan få tillträde tidigare. Då hinner vi även renovera Ullnastugan, säger han.

Efter ABT:s besked till länsstyrelsen har stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby Johan Algernon (M) och samhällsutvecklingskontorets chef Joachim Quiding träffat representanter för bolaget för att diskutera Ullnabacken.

Kommunen positiv

– Från kommunens sida vill vi framförallt få länsstyrelsen att fatta beslut om avslutningsplanen. Det har tagit två och ett halvt år nu, helt orimligt lång tid. Utan den planen är det stor osäkerhet om vad vi kan göra i området – och när, säger Johan Algernon.

Men vi kan aldrig tumma på säkerheten.

Johan Algernon (M).

Han förklarar att kommunen precis som slalomklubben gärna ser en stegvis utveckling av rekreationsområdet i Ullna, om det är möjligt.

– Men vi kan aldrig tumma på säkerheten. När vi träffade ABT bad vi dem presentera en plan för en etappvis utveckling, om de kan garantera säkerheten i de delar där de är klara, säger Johan Algernon.

Och om ABT fortsatt inte är intresserade av det?

– Då kan det bli aktuellt att se över arrendeavtalet. Vi ska få besked av dem i nästa vecka. Efter det kommer jag att veta mer.