Vattnet i Vallentunasjön är grumligt. Foto: Mostphotos

Nytt försök rena Vallentunasjön – blir det tredje gången gillt?

Nu har ännu ett försök gjorts att få bukt med Vallentunasjöns grumliga vatten. I en vecka muddrades en del av botten vid Gustavs udde och bottensedimentet togs om hand. Om försöket faller väl ut kan det utvidgas. På sikt kan det blir trevligare badvatten.

  • Publicerad 05:19, 18 jun 2019

I vecka 20 låg en flotte i sjön utanför Gustavs udde och vid Uthamra. Under fanns ett slags dammsugare som tog bort det översta lagret av sjöbotten, ett lager som består av döda alger och plankton. Det ligger där och göder sjön så att ännu mer plankton kan frodas och grumla vattnet.

– Den här delen förser resten av sjön med mycket sediment. Man kan se på Google maps att det blir som plymer som sträcker sig inåt. Det ser ut som ett flöde från Ormstaån, säger Bengt Simonsson på företaget Teknikmarknad som genomförde försöket tillsammans med Vallentuna och Täby kommun.

Gödsel

Under försöksveckan sögs toppsedimentet bort från 3 000 kvadratmeter av sjöbotten. Sedan fick det passera bassänger som tillsammans bildade en stor trekammarbrunn.

Förhoppningen är att kunna få avsättning för sedimentet i jordbruket och att de ska kunna användas som marktäckning.

– Vi har gjort odlingstester med LRF och sett att det är lika bra som vanligt handelsgödsel. Man får samma skördeeffekt.

Fosfor

Men först måste man försäkra sig om att det inte innehåller tungmetaller. Några byråkratiska turer krävs också för att få bort avfallsstämpeln.

Tanken är också att kunna återvinna det fosfor som finns i sedimentet och bidrar till att göda sjön.

– I den här sjön ligger säkert fosfor för 2 miljoner kronor. Och så har hela Östersjön för mycket fosfor. Så vi diskuterar nu att restaurera sjön och samtidigt skapa ett kretslopp.

Badvattnet då?

För de flesta Vallentunabor är det dock mest angeläget att få ett aptitligt badvatten. Det har gjorts otaliga insatser genom åren för att få ordning på den övergödda sjön. Frågan är om det är värt allt besvär.

– Vi är lagstyrda att göra de här insatserna, säger Frida Hellblom, miljöinspektör i Vallentuna. Kommunerna nedströms – Täby, Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna – blir glada över det, annars kommer föroreningarna till dem. Därför är det bra att jobba tillsammans.

Mer muddring behövs

Frida Hellblom och Bengt Simonsson vill gärna fortsätta att städa upp på Vallentunasjöns botten. I nästa vända skulle de vilja göra det där sjön är djupast. I de sänkorna samlas sedimentet och sprider sig sedan vidare ut i sjön.

Nu är det upp till ansvariga politiker om de får fortsätta.

– De här plymerna med sediment som blåser ut över sjön syns ju så tydligt från Google maps. Så det är ingen rocket science att det är bra att ta upp det, säger Frida Hellblom.