FÖRSLAG. Bygg ett utegym på Lilla Essingen tycker en boende. Foto: Mikael Andersson

Nytt förslag om utegym på Lilla Essingen

Ett utegym behövs på Lilla Essingen, enligt ett medborgarförslag.

  • Publicerad 08:38, 7 apr 2020

”Detta skulle främja folkhälsan och ge de boende på ön bättre möjligheter till motion och välmående. Det behöver inte vara allt för komplicerat!, skriver förslagsställaren och anser att det även skulle ge en mer inbjudande parkmiljö.

Här hamnar Kungsholmens nya utegym

Liknande förslag har framförts flera gånger genom åren, stadsdelsförvaltningen har varit positiva till ett utegym på ön där man har pekat ut Primus-området som lämpligt, när det bebyggs. Men byggprojektet svävar i osäkerhet sedan Oscar Properties ansökt om att göra om delar av sin fastighet till skola i stället för att riva.

Stora Essingen ska få utegym - när stadsdelen får råd