Nya planer. Framtidens Hemmesta C kommer att se helt annorlunda ut. Foto: Eva Tonström

Nytt förslag: Hemmesta kan få ett tredje körfält

Fler körfält genom Hemmesta, fler rondeller och nya av- och påfarter vid Ingarökrysset. Det några av förslagen som Trafikverket lade fram i veckan.

  • Publicerad 15:27, 7 maj 2021

Reversibelt körfält på Farstabron, bygga om trafikplats Gustavsberg, ett tredje körfält genom Hemmesta och ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro och Ramsmora.

Det är fyra stora åtgärder som föreslås genomföras i Värmdö enligt en ny utredning från Trafikverket.

Kan krävas markinlösen

På sträckan Ålstäket-Hemmesta föreslås en 2+1-lösning, alltså ytterligare ett körfält. Det kan ligga fast i en riktning eller göras reversibelt, enligt utredarna. En nygång- och cykelväg anläggs längs hela sträckan, en ny rondell byggs vid Hemmesta centrum och dagens tre rondeller, två vid Vik och en vid Hemmestaskolan, byggs om till tvåfälts-rondeller, enligt förslaget.

Vid trafikplats Gustavsberg, Ingarökrysset, föreslås en ny västlig avfartsramp, ny östlig påfartsramp och nya busshållplatser på ramperna vid Värmdöleden, med nya gång- och cykelanslutningar.

Farstabron, som i dag har två västliga körfält och ett östligt, föreslås göras om till ett körfält i vardera riktning plus ett reversibelt. Och mellan Fågelbro och Ramsmora föreslås en ny sex kilometer lång gång- och cykelväg med belysning.

Förslaget på sträckan Ålstäket-Hemmesta innebär en breddning av väg 274. Den nya vägen blir 14 meter bred, inklusive ny gång- och cykelväg. Till det kommer en skyddszon på båda sidor av vägen. Det betyder att mark kan komma att behöva lösas in och enligt utredarna berörs 15-20 privata fastighetsägare.

– Det är så trångt på den här sträckan så det kan komma att krävas fastighetsinlösen, säger Anton Persson, utredare på Trafikverket.

Förbifart sämre alternativ

Väg 274 är i dag klassad som omledningsväg för Essingeleden och sekundär transportled för farligt gods.

En ny, bredare trafikled genom Hemmesta, finns inte risk för ännu mer tung trafik och höga hastigheter?

– Förslaget innebär att göra vägen så trafiksäker som möjligt genom att anpassa utformning, hastighet, gång- och cykelbana, övergångsställen med mera, säger Anton Persson.

Genom åren har man tittat på flera olika alternativ, bland annat att bygga en förbifart runt Hemmesta centrum, genom Storskogen.

– Idag har vi samsyn om att en så kallad 2+1-lösning genom Hemmesta är bättre än en förbifart, säger han.

Förslaget kommer att påverka hur Hemmesta centrum kan utvecklas framöver. Kommunen jobbar just nu med en detaljplan för området och tanken är att den ska skickas på granskning i höst.

Orsaken till utredningen är att det, enligt kommunen och Trafikverket, behövs bättre framkomlighet och trafiksäkerheten på Värmdös vägar. Väg 222 och 274 är redan hårt belastade, samtidigt som kommunen växer med många nya invånare varje år.

Här får 300 lastbilar passera – varje dygn

Här hittar du rapporten

Utredningen rör väg 222, sträckan Insjön-Stavsnäs, och väg 274 Ålstäket-Hemmesta vägskäl. Den har gjorts av Trafikverket i samarbete med Värmdö kommun och Region Stockholm. Läs hela rapporten här. Om förslagen tas med i Regionens länsplan kommer de så småningom att skickas ut på samråd, då kan allmänheten tycka till. Samtidigt pågår en vägplan för sträckan Mölnvik-Ålstäket, där idén är att bygga två körfält i vardera riktning och ny gång- och cykelbana. Det utreds även en rondell vid Hemmesta vägskäl.

Visa merVisa mindre