RENOVERAS TOTALT. Norra Danviksbron ska genomgå en saftig totalrenoveringen för 450 miljoner kronor. Foto: Mostphotos

Nytt förslag för Norra Danviksbron – ska TOTALrenoveras

Norra Danviksbron måste renoveras. Nu har trafikkontoret bestämt sig för att göra det på ett sätt där brons utseende behålls samtidigt som den ska hålla i 60 år till. Notan landar på nära en halv miljard kronor.

  • Publicerad 11:23, 9 dec 2019

Norra Danviksbron har närmare hundra år på nacken och har dömts ut då den tekniska livslängden har uppnåtts.

Om bron ska kunna fortsätta att användas måste den renoveras. Trafikkontoret har tillsammans med trafikförvaltningen utrett och jämfört flera olika alternativ och försökt hitta en lösning där bron behåller sitt kulturmiljövärde samtidigt som den fräschas upp rejält.

Alternativ x 3

Tre förslag har diskuterats. Att bara renovera bron, att bygga en helt ny bro samt att göra en så kallad totalrenovering av bron.

Nu tycks det sista alternativet segra. Att bara renovera bron anses inte vara någon smart lösning, då bron är i ett mycket dåligt skick. Att bara renovera skulle bara förlänga brons livslängd i 30 år till.

En ny bro anses heller inte klockrent. Alternativet skulle medföra stora tekniska risker för Södra Danviksbron samtidigt som det skulle få stor negativ påverkan på kulturmiljön då norra Danviksbron rivs.

Att totalrenovera bron innebär däremot att man med moderna byggmetoder byter ut allt skadad material i stål och betong, men att brons befintliga utseende och karaktär är kvar. Stadsmuseet har gett tummen upp åt detta alternativ och långsiktigt är detta även smart då en totalrenovering innebär att bron håller i 60 år till, enligt trafikkontoret.

Stängs av under renovering

Alternativet med en totalrenovering av Norra Danviksbron beräknas ta cirka 2–2,5 år att genomföra.

Under byggtiden är tanken att busstrafiken leds om till de redan hårt trafikerade bilkörfälten på Södra Danviksbron.

Sedan tidigare har Saltsjöbanan en tillfällig slutstation vid Henriksdal. Saltsjöbanan är planerad att åter öppnas för passagerartrafik till Slussen i juni 2026 därför vill både staden och Region Stockholm genomföra renoveringen innan dess.

Trafiknämnden ska ta beslut i ärendet den 12 december.
 

De tre förslagen

1. Renoverad bro: Livslängd max 30 år och beräknas kosta 480 miljoner kronor att renovera och totalt 870 miljoner kronor de kommande 60 åren.

2. Ny bro: Livslängd max 60 år och kostar minst att göra, 390 miljoner att bygga och totalt 430 miljoner kronor de kommande 60 åren. Men då bevaras inte den befintliga brons kulturvärden (eftersom den rivs).

3. Totalrenoverad bro: Livslängd max 60 år. Kostar mindre än renoverad bro, 450 miljoner kronor att få på plats och totalt 520 miljoner kronor de kommande 60 åren. Däremot dyrare än ny bro, men fördelen är att den klassiska bron får vara kvar.

Tanken är att Trafikkontoret betalar 260 miljoner kronor, Trafikförvaltningen 190 miljoner kronor.
 

Visa merVisa mindre

Tidplan preliminär

Genomförandebeslut: 2021

Upphandnling: 2022

Preliminär byggstart :2023

Visa merVisa mindre