Stängas? I Arlandautredningen som presenterades den 17 juni föreslås Bromma flygplats stänga år 2035. Foto: Swedavia

Nytt förslag – Bromma flygplats kan stänga 2035

Framtiden för Bromma flygplats har stötts och blötts många gånger genom åren. I dag presenterades den senaste statliga utredningen – där planen är att flygplatsen stänger 2035.

  • Publicerad 10:46, 17 jun 2022

På fredagsförmiddagen 17 juni tog infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) emot Arlandautredningen – den plan som handlar om hur kapaciteten på Arlanda kan utökas. Något som i sin tur kan leda till att Bromma flygplats kan läggas ned 2035, enligt utredningen. Förslaget är också att flygplatsen ska bli fossilfri de fem sista åren, alltså från 2030.

Bromma flygplats har enligt Aktionsgruppen mot Brommaflyget utretts tjugo gånger sedan invigningen 1936.

Utredningen 2021, som föregick den som presenterades på fredagen, förslog att Bromma läggs ned senast 2027.

På fredagens presskonferens nämnde Tomas Eneroth (S) 2021 års utredning och då bland annat remissinstansernas syn på att avveckla Bromma.

– De flesta remissinsatserna tycker att det är rimligt att avveckla Bromma flygplats, för en bättre samordning av svenskt flyg.

Samtidigt konstaterade Eneroth att kapaciteten för flyget måste säkras.

Peter Norman, den senaste i raden av utredare av Bromma, ser inte behovet av en snabb avveckling. I stället bör en överflyttning till Arlanda ske stegvis, enligt honom.

Normans nu framlagda förslag är att Bromma från 2030 enbart ska ta emot flyg som drivs med fossilfria bränslen, och att flygplatsen stängs senast 2035. En för snabb avveckling kan enligt honom vara negativ.

– Det är viktigt att konkurrenssituationen inom flyget fungerar, annars skulle vi få kraftigt höjda priser, sade Norman på presskonferensen.

Under denna stegvisa avveckling vill Peter Norman se Bromma som ett ”show room”, för att visa omvärlden hur flyget kan ställa om.

– En boost för klimatflyget.

Norman tog även upp Stockholms stads eventuella planer på att bygga bostäder på Bromma när flyget är borta. Innan de planerna förverkligas måste saneringskostnaden fastställas och en förhandling inledas mellan staten och staden. Både om vem som ska betala och om vilken infrastruktur som behövs i det nya bostadsområdet, ett arbete Norman ansåg bör påbörjas omedelbart.

M: Nej till förtida avveckling

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad, välkomnar att Arlandautredningen tar ett helhetsgrepp om flyget.

– Det har vi efterfrågat länge. Det handlar inte bara om kommunikationer till och från Arlanda, utan även om att flyget måste ställa om till fossilfria bränslen vilket tidigare kommit i skymundan. Nu ska man fokusera på det.

Hon vill dock att Bromma håller öppet tills Arlandas kapacitet utökats.

– En förtida avveckling av Bromma innan spaden satts i marken för att bygga ut Arlanda är olycklig. Nu går regeringen fram med en process för Arlanda som tar tio år att genomföra, men det finns inga garantier att det ska ske.

Att avveckla flygplatsen leder till en hel del trafik i området, och Anna König Jerlmyr ställer sig frågande till rimligheten i att avvecklingen ska ske parallellt med stadens planerade bostadsbyggande.

– Att samtidigt som Bromma avvecklas bygga tusentals bostäder i området, utan en plan, är inte hållbart, det blir en infrastrukturinfarkt för Brommaborna. Det måste staten väga in och säkerställa utbyggnaden av infrastruktur.

Anna König Jerlmyr påpekar att staden inte ensidigt kan säga upp avtalet för Bromma flygplats. Även staten är en avtalspart, vilket inte minst är viktigt när ansvaret för saneringskostnaden ska bestämmas.

– Det är viktigt att staden är avtalspart när man beslutar om saneringskostnaden.

Vad händer nu?

– Vi ser framför oss att vi inom kort går in i förhandling med staten, vi kommer från Moderaterna inte att ställa oss bakom en förtida avveckling av Bromma.

Hur ser tidslinjen ut?

– Det vet jag inte i dag, vi kommer att söka ansvarig minister och utredare.

MP: Stäng Bromma nästa år

Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), tycker å sin sida inte att en avveckling ska vänta till 2035.

– Vi vill börja direkt. Redan nästa år. Arlanda har kapacitet att ta Brommas flyg så det finns ingen anledning att vänta, säger han.

Arlanda har det ju rätt kämpigt nu…?

– Ja, men det hinner man lösa tills nästa år. Särskilt om Swedavia kan lägga alla sina resurser där i stället för på Bromma, säger Daniel Helldén.

Han menar att ett tidigare beslut om nedläggning betyder tusentals fler bostäder. Inte på flygfältet i sig, utan i områdena runt om.

– Byggen vid Ulvsunda, Riksby och Solvalla är kraftigt begränsade på grund av bullernivåerna. Om man inte behöver ta hänsyn till flyget kan man göra om de planerna och bygga mycket fler bostäder.

Här är några av de tidigare artiklar Mitt i skrivit om Bromma flygplats:

Bromma flygplats ständigt föremål för utredning

VALFRÅGAN: Så vill Stockholms partier göra med Bromma flygplats

Nytt besked: Bromma flygplats kan avvecklas 2025

Förslag kan stoppa nedläggning av Bromma flygplats

M och MP oense om byggtid för bostäder på Bromma flygplats