2000 pix. Bryter du mot den nya pandemilagen kan du få 2 000 kronor i böter, föreslår Riksåklagaren, RÅ. Foto: Mostphotos

Nytt förslag: 2 000 kronor i böter om du bryter mot nya coronalagen

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa föreskrifter i den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2 000 kronor i böter.

  • Publicerad 11:30, 13 jan 2021

Den 8 januari fattade riksdagen beslut om den tillfälliga covid-19-lagen. Det kan handla om förbud mot att vistas på vissa offentliga platser som parker och badplatser samt förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek. Personer som inte sköter sig kan få böter på 2000 kronor, föreslår nu Riksåklagaren.

Böterna ska delas ut genom en ordningsbot, som kan utfärdas av polisen direkt på plats. En godkänd ordningsbot är jämställd med en dom som vunnit laga kraft.

– Beloppet bör vara tillräckligt högt för att signalera att överträdelsen är allvarlig. Samtidigt kommer straffansvaret att träffa ungdomar i åldrarna 15–18 år, som normalt har lägre påföljder än vuxna. Det är också så att en överträdelse både kan innebära risk för stor smittspridning och ingen risk för smittspridning alls. Vår samlade bedömning är att 2 000 kronor är en lämplig nivå, säger riksåklagaren Petra Lundh i ett pressmeddelande.

Vid allvarligare fall av smittspridning finns möjlighet att använda annan lagstiftning, som till exempel vållande till sjukdom enligt brottsbalkens tredje kapitel.

Ny tillfällig pandemilag: Köpcentrum kan stängas i januari

Förslaget ska nu remitteras till berörda myndigheter. Remisstiden blir kort, så att beslut preliminärt kan fattas redan den 18 januari och de nya bötesbeloppen träda i kraft den 27 januari 2021.