KF:s ordförande Anders Linder (S) menar att den gamla majoriteten obstruerar i KS. Foto: Lokaltidningen Mitt i

Nytt extramöte om skatten i Tyresö nästa vecka

Det blir ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 21 november, dagen före det ordinarie fullmäktigemötet. På det sättet hoppas den nya majoriteten (S, L och MP) att fullmäktige ska hinna ta beslut om ny skattesats i november, så som lagen föreskriver.

  • Publicerad 11:30, 15 nov 2018

– Saken är att vi inte har fått beslut av kommunstyrelsen så att vi kan besluta om skattesats i november. Det är ren och skär obstruktion, säger Anders Linder (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Han menar att kommunstyrelsen borde ha beslutat om skattesatsen på sitt möte den 6 november, då Socialdemokraternas Anita Mattsson förde fram den nya majoritetens förslag om en skattehöjning på 45 öre.

”De accepterar helt enkelt inte valresultatet”

Även om kommunstyrelsen, som fortfarande har kvar den gamla majoriteten, hade beslutat om oförändrad skatt så hade ärendet kunnat gå vidare till fullmäktige, där det nya styret är i majoritet och hade kunnat besluta om en skattehöjning på sitt ordinarie möte den 22 november.

– Men i stället återremitterade kommunstyrelsen och det är därför vi har hela den här cirkusen. Så brukar man inte göra och det sker inte i några andra kommuner. Det är helt obegripligt varför de gör så här, men de accepterar helt enkelt inte valresultatet, säger Anders Linder.

Beslut om skatten måste tas i november

Enligt lagen måste kommunen besluta om skattesatsen i november. För att möjliggöra ett beslut kallade Anders Linder till kvällens extra fullmäktigemöte.

Från början var tanken att fullmäktige skulle välja en ny kommunstyrelse och även nya ordförande och vice ordförande i nämnderna, men det råder en viss oklarhet kring om det är lagligt eller inte då kommunstyrelsen egentligen ska bytas ut först vid årsskiftet. Mängder av jurister har gett olika besked på den punkten.

”Hela det här mötet saknar legalitet”

Vad kommunstyrelsens nuvarande ordförande Fredrik Sawestål (M) tycker råder det däremot inget tvivel om.

– Hela det här mötet saknar legalitet, sa han under kvällens fullmäktigedebatt.

Det slutade med att Anders Linder föreslog en försiktig linje för att vara på den säkra sidan och remitterade besluten till kommunstyrelsen, som kommer att ha ett extra möte den 21 november – något som måste ske om det begärs av minst en tredjedel av KS-ledamöterna.

Tanken är att KS ska återkalla sig själv

Tanken är att kommunstyrelsen då ska bereda och ta beslut om skattesatsen och även återkalla sig själv och nämndpresidierna. Och att kommunfullmäktige därmed kan fatta sina beslut på sitt ordinarie möte dagen därpå, den 22 november.

– Vi måste fatta beslut om skatten i november månad, annars bryter vi mot lagen och Tyresöborna riskerar dessutom att drabbas av eftertaxeringar, säger Anders Linder.

Kan bli ytterligare ett extra KF

Oavsett vad som händer i kommunstyrelsen den 21 november så kommer skattesatsen att tas upp i fullmäktige den 22 november. Och skulle den gamla majoriteten, som nu är i minoritet i KF, då välja att göra en minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen så kommer fullmäktige kalla till ytterligare ett extra fullmäktigemöte den 23 november.