Nytt domstolsbeslut: Tumbahuset utan bygglov

Bygglovet för flerfamiljshuset i villaområdet Vretarna i Tumba upphävs. Mark- och miljööverdomstolen ser ingen anledning till att pröva den tidigare domen. – Vi vet inte riktigt vad som ska hända nu. Det är för tidigt att uttala sig om, säger arkitekten Joar Sörman.

  • Publicerad 11:27, 10 maj 2018

Förra sommaren började bygget av ett flerfamiljshus i Vretarna. Trots att grannarna gick in i rättstrid gav kommunen startbesked och företaget L16 Fastighets AB påbörjade bygget som nu är långt gånget.

Det omstridda bygget i Vretarna. Foto: Privat

Arkitekten Joar Sörman som ansökte om bygglov för L16 Fastighets AB pekar på att både företaget, kommunen och länsstyrelsen tolkat att detaljplanen medger ett flerfamiljshus på platsen.

–  Tomten har byggrätt för ett hus av den här volymen, nästan 1 000 kvadratmeter. Det är lite märkligt, vem skulle bygga ett enfamiljshus på det sättet i Tumba?, säger Joar Sörman.

Domen står fast

Mark- och miljödomstolen kom dock i februari fram till att flerfamiljshus inte är tillåtet i villaområdet och hänvisade bland annat till planbeskrivningen till stadsplanen från 1965:

”Planförslaget som ansluter sig till regionplanen för Storstockholm, avser att ge underlag för en successiv exploatering med enfamiljshus för permanent bosättning”.

Vad händer nu?

Grannen Calle Paulsson som är en av grannarna som drivit rättsprocessen är glad över domstolens beslut men vill nu att huset rivs.

Grannen Calle Paulsson är bland annat missnöjd över att huset kommer att skugga hans tomt. Här efter domen i mark- och miljödomstolen. Foto: Anders Björklund

Ansvaret helt och hållet hos fastighetsägaren

Kommunalrådet Gabriel Melki (S)

Men vad som ska hända nu med huset är oklart enligt både företaget och Gabriel Melki (S) som är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun.

– Utifrån den information som jag fått, så ska aktören enligt domen redovisa så att de uppfyller krav på fristående byggnad. Det återstår att se hur de kan uppnå det inom den befintliga volymen eller om de vill vidta andra åtgärder, säger Gabriel Melki.

Har inte kommunen ett ansvar för vad som händer med tanke på att kommunen godkänt bygget och även gett startbesked trots att rättsprocessen inte var klar?

– Aktörer är medvetna om bygglovsprocessen och som jag förstått det så ligger ansvaret helt och hållet hos fastighetsägaren. Det spelar ingen roll i detta fall att kommunen givit startbesked.

”Resursslöseri”

Arkitekten Joar Sörman menar att det finns flera fördelar med huset som inte kommit fram i debatten. Han anser att  en rivning vore resursslöseri och framhåller att det tänkta huset är högkvalitativt och ett prisvärt insteg på bostadsmarknaden för unga familjer som inte har råd med villa i området.

Han hoppas att de kan färdigställa huset och berättar att de även fått positiv kritik från boende i området.

– Det är flera personer som bott i området tidigare som tecknat sig för en lägenhet här, säger Joar Sörman