Att Björkbacken ska få drivas vidare är en frågorna Anita Mattsson (S) drev inför valet. Foto: Stefan Källstigen

Nytt beslut om Björkbacken: ”Nu kan vi utveckla”

Björkbacken skulle läggas ner. Det beslutade Alliansen. Men nya styret vill riva upp beslutet. Nu har Arbetsmiljöverket gett kommunen tre år på sig att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

  • Publicerad 19:33, 7 feb 2019

– Jag är väldigt glad för att Arbetsmiljöverket har fattat beslutet. Det här är en bra verksamhet som vi nu kan utveckla i stället för att avveckla, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter Arbetsmiljöverkets krav tog kommunen, under Alliansstyret, beslut att genomföra den omtvistade nedläggningen av Björkbacken.

Det skulle ske i två steg.

Tre avdelningar har redan stängts ner och äldre flyttat till Villa Basilika. Det andra steget var att flytta dem som bor kvar till ett annat nytt äldreboende. Men det tilltänkta boendet är inte klart.

Äldre inte behöver lämna sina hem

I juni i år skulle förbudet mot att driva verksamhet i Björkbacken börja gälla om inte bristerna åtgärdades.

Arbetsmiljöverket ger nu Tyresö kommun längre tid på sig – till 2022, enligt ett pressmeddelande från det nya styret som vill riva upp beslutet om att avveckla äldreboendet. 

I ansökan till Arbetsmiljöverket står det att det nya styrets målsättning är att delar av boendet ska renoveras samt att lokalerna även byggs om ”för att rymma fler så kallade senior- och trygghetsbostäder, träffpunkter för äldre och andra hälsofrämjande verksamheter”.

Arbetsmiljöverkets besked öppnar upp möjligheter, menar Anita Mattsson.

Vi är nu glada över att få mer tid till att kunna förbättra och renovera äldreboendet så att de äldre inte behöver lämna sina hem, säger hon.

Vad Arbetsmiljöverkets beslut konkret innebär är för tidigt att säga, menar hon.

– Vi får en möjlighet att jobba vidare med hur Björkbacken ska drivas, med inriktning på att det ska vara ett äldreboende men det kan också delvis bli en annan verksamhet i lokalerna. Det ska utredas.

Ligger planerna på de andra planerade äldreboendena kvar?

– Ja, de ligger helt kvar.

Moderaterna välkomnar Arbetsmiljöverkets beslut med tanke på att förbudet annars hade börjat gälla fast det nya äldreboendet inte är klart, enligt Peter Freij (M), ordförande för Moderaterna. Men beslutet att avveckla Björkbacken gäller fortfarande, menar han.

– Den frågan ska vi ta ställning till i äldre- och omsorgsnämnden den 27 februari.

Hur ser du på att det nya styret vill bevara och inte avveckla Björkbacken?

– Vi tror på att lämna tillbaka Björkbacken till fastighetsägaren. Vår lösning är i stället det nya moderna äldreboendet i centrum som skulle ge en jättefin miljö till våra äldre.

Han poängterar att det behövs fler platser, än vad det finns i dag, på äldreboenden.

– Jag personligen kände mig tillfreds med den utbyggnad av äldreomsorgen som var i fokus under förra mandatperioden, som vi räknade med skulle ge ett tillskott på över 100 platser, även om Björkbacken avvecklas.

Artikeln har uppdaterats.