Lotta Wigen. "Jag tänker att det är bra för ungdomarna om man kan gå till en mottagning nära sitt gymnasium." Foto: Lisa Hjelm

Nytt avtal för ungdomsmottagningar

Snart kan det bli möjligt att fritt välja sin ungdomsmottagning, om ett nytt förslag går igenom.

  • Publicerad 12:13, 24 sep 2020

De 32 ungdomsmottagningar som finns i Stockholms län ser lite olika ut. Det finns nämligen inte några nationella riktlinjer för den typen av verksamhet. Men nu har förbundet Storsthlm, där alla kommuner i Stockholms län ingår, tagit hjälp av jurister och kommit fram till att det är bättre om regionen och kommunerna samverkar.

Visionen är att verksamheten ska vara likvärdig på olika håll i länet, och ett förslag om samverkan har skickats ut till kommunerna. I Huddinge är man försiktigt positiv.

– Vi vet inte än hur mycket det här kommer att förändra, men generellt sett tycker jag att det är positivt, säger Lotta Wigen, socialdirektör på Huddinge kommun.

Fritt att välja

I förslaget ingår att ungdomar fritt ska kunna välja sin mottagning, och inte vara bundna till sin hemkommun. Det tror Lotta Wigen kan vara smidigt för ungdomarna. Samtidigt ser hon en risk i att fler vänder sig till Huddinges ungdomsmottagning.

– Då måste man se över ersättningssystemet, säger hon.

– Mottagningar som ligger i närheten av större skolor kommer fler att vända sig till, och jag har förstått att det finns en del populära skolor i Huddinge.

En annan utmaning kan uppstå när en ungdom går till en mottagning som inte ligger i hemkommunen, och visar sig vara i behov av en längre kontakt, enligt Lotta Wigen.

– Ska man då flytta till en annan mottagning? En kuratorsinsats kan exempelvis vara av kortare eller av längre karaktär. Av etiska skäl behöver man se över hur det ska fungera.

Förslaget är ute på remiss hos kommunerna som ska återkoppla senast den sista november. Den 1 januari 2021 börjar överenskommelsen gälla.