På bågskyttebanan vid Sätra äng vill Joachim Gahm (fullmäktigeledamot) och hans fastighetsbolag bygga ett nytt äldreboende. Foto: Jens Kassnert

Nytt äldreboende i Danderyd planeras – kan beslutas i höst

Ett nytt äldreboende med 80 platser i Sätra äng kan bli verklighet inom kort.

  • Publicerad 05:00, 26 aug 2020

Danderyd saknar äldreboenden och flera personer har fått bo i andra kommuner på grund av platsbrist.

Nu kan Danderyd få ett nytt äldreboende med 80 platser i ett lugnt område.

– Det innebär också att vi direkt kan erbjuda de många Danderydsbor, som idag bor utrangerade till äldreboenden i andra kommuner, att komma hem, säger Joachim Gahm som är med och projekterar för boendet i Solhemmet Samhällsfastigheter AB.

Joachim Gahm var tidigare gruppledare för Kristdemokraterna i Danderyd.

Klassisk stil

Kommunen röstade igenom detaljplanen för äldreboendet Ginnungagap i Djursholm i våras men det dröjer innan spaden är i marken där. Många grannar är kritiska för att arkitekturen inte passar in i området.

Så ska det inte bli med äldreboendet i Sätra äng.

– Vi har ritat en roslagsgård som stämmer överens med gamla prästgården och kapellet på andra sidan vägen, säger Joachim Gahm.

Lugnt område

Äldreboendet är planerat att ligga uppe vid bågskyttebanan alternativt på fältet som angränsar till Sollentuna längs väg 262. Marken ägs av Svenska kyrkan och de är redo att sälja enligt Joachim Gahm.

– Här har vi 40 hektar i Stockholms dyraste kommun som invånarna inte har tillgång till. Vi vill öppna upp detta område och göra det tillgängligt för alla, säger Joachim Gahm.

Vi vill öppna upp detta område och göra det tillgängligt för alla

Joachim Gahm

På äldreboendet kommer det att byggas för 60 långtids- och 20 korttidsboende i det stora alternativet vid bågskyttebanan. Något färre om boendet hamnar nere vid vägen. Skogen blir som en bullervall vilket bidrar till det lugna området.

– Här är det lugnt. Äldre vill inte bo precis vid en skola med lekande barn, det vet jag av erfarenhet, säger Joachim Gahm.

Långt ifrån klart

För att kunna gå vidare i projektet krävs att kommunstyrelsen tar beslut om planuppdrag. Men något sådant är inte beslutat i dagsläget.

– Att ta fram en ny detaljplan tar vanligtvis två till tre år. Blir det aktuellt att starta ett planuppdrag kommer det att finnas flera möjligheter för grannar och sakägare att lämna synpunkter under processen, säger plan- och exploateringschef David Grind, på Danderyds hemsida.

Äldreboendet ska byggas i klassisk stil som passar in i kommunen. Grafik: Solhemmet Samhällsfastigheter AB