Nytorps gärde provborras – det här har hänt genom åren

Nu har staden börjat provborra marken på Nytorps gärde, inför bygget som bland annat innefattar 615 nya bostäder. Men projektet har varit igång sedan 2013. Vad har egentligen hänt sedan dess?

  • Publicerad 17:00, 27 nov 2019

I början av veckan gick Stockholms stad ut med information om att marken på Nytorps gärde ska provborras. Arbetet kommer att pågå fram till nästa vecka – därefter ska proverna undersökas.

Markundersökningen är en del av områdets utvecklingsprojekt, vilket kom på tal för första gången år 2013.

Det har varit en lång och utdragen process, som ännu inte är avslutad.

Detta är en sammanfattning av vad som hänt genom åren:

2013 – Startskottet

I början av februari 2013, inleddes byggplanerna. Månaden därpå bjöds allmänheten in till ett informationsmöte på Björkhagens skola. Reaktionerna var många.

I maj hölls ett dialogmöte i Markuskyrkan – dit omkring 150 personer kom.

2014 – Markundersökning

I februari 2014, började grävmaskiner rulla i området. Många förbipasserande undrade vad som pågick – och fick till svar att man undersökte marken inför eventuellt bygge.

Grävmaskinerna tar markprover inför bygge

Mellan maj och augusti samma år inkom över 600 synpunkter till stadsbyggnadsnämnden.

2015 – Frågan skjuts upp

I maj 2015 togs byggfrågan upp i stadsbyggnadsnämndens sammanträde. Men majoriteten kunde inte komma överens – så inget beslut fattades och frågan om bygget sköts upp.

Beslut om Nytorps gärde uppskjutet

2016 – Första byggförslaget

Under 2016 togs beslutet i stadsbyggnadsnämnden. Då föreslogs att Nytorps gärde skulle utvecklas med 700 lägenheter, tre förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik.

2018 – Planarbetet sätter igång

Det var först under våren 2018, som staden fick i uppdrag att påbörja ett planarbete.

I slutet av året kom markanvisningen.

Så här vill staden bygga runt Nytorps gärde

2019 – Beslut klubbas

I maj 2019, klubbades markanvisningen i kommunfullmäktige. Nytorps gärde skulle få 615 bostäder, tre förskolor, en ny idrottshall och en livsmedelsbutik.

Beslut om drygt 600 bostäder på Nytorps gärde klubbat

Och i november satte provborrningen av marken igång.

2020 – Åsikter samlas in

I slutet av 2020, är byggplanerna tänkta att gå ut för så kallat samråd – där allmänheten får tycka till.

2022 – Planerad byggstart

Enligt staden planeras byggarbetet, som tidigast, dra igång år 2022.