SL tror inte att fadäsen ska försena trafikstarten. Foto: Stefan Källstigen

Nylagd tågräls i Åkersberga sjönk i lera

Om en månad, 9 december, är det tänkt att Roslagsbanan ska börja köra till Åkersberga igen. Frågan är om det blir så. Nu måste spårarbetet vid stationen göras om, eftersom det visat sig att den nylagda rälsen sjunkit.

  • Publicerad 16:03, 9 nov 2018

Vid arbetet med Roslagsbanan vid Åkersberga station har marken under spåren skadats så att de nylagda spåren sjunker i den leriga marken.

Nu måste arbetet göras om vilket gör projektet dyrare. Däremot hoppas SL kunna hålla tidsplanen.

SL tror att man håller tidsplanen

– Arbetet kommer pågå fram till trafikstart 9 december alla dagar i veckan. Även en del nattarbeten kommer förekomma. Det finns alltid risker att nya problem tillstöter, men vi räknar i nuläget med att hinna klart till trafikstarten den 9 december, skriver SL:s presskommunikatör Claes Keisu i ett uttalande.

Enligt Claes Keisu har spåren sjunkit sedan järnvägsbanken vid stationen skadats av tunga maskiner.

Spåren måste tas bort igen

– Det mer tekniska svaret är att torrskorpan mellan makadamlagret och den underliggande leran skadades. Torrskorpan är torr och fast lera, i en tjocklek på 20-30 centimeter. När spåren sedan lades tillbaka så såg man tendenser till att de sjönk lite.

Den nylagda rälsen vid Åkersberga station har sjunkit.

– Därför måste förstärkningsarbetena i banunderbyggnaden göras om. Vad som nu ska göras är att spåren tas bort, man schaktar, gjuter en betongplatta och lägger tillbaka makadam ovanpå.

– Vi kan inte säga något om vilken merkostnad detta innebär, men precis som i alla projekt finns buffertar för oförutsedda utgifter.

Fördyrar projektet

Enligt en källa med insyn kan missen kosta SL och skattebetalarna 15 miljoner kronor eller mer och försena trafikstarten 9 december.

– Man måste ta bort spår och stolpar och gräva bort en halvmeter. Jag tror inte att 15 miljoner räcker.

– Det är pinsamt. Det är mycket pengar.