Rivningsröra. Grävmaskinerna kämpar för att göra klart för byggnationen av nya centrum som ska ge Örby ett lyft med kommersiella lokaler, torg och lägenheter. Foto: Ursula Dahlberg

Nybyggen förändrar Örbys stadsbild

Det byggs för fullt i Örby. Den gamla centrumbyggnaden rivs för att ge plats åt nya lägenheter och butiker. Samtidigt byggs och planeras det för bostäder på flera platser längs huvudstråket i området.

  • Publicerad 08:40, 2 dec 2021

Det behöver byggas i alla delar av staden.

Det dammar och låter i Örby centrum. Grävmaskiner med dinosaurieliknande huvuden balanserar bland bråten och rör omkring i rivningsmassorna. Man är i slutstadiet av rivningen av den gamla centrumbyggnaden och delar av byggnaden intill mot Sköldingevägen. Mataffären är borta och fritidsgården har fått flytta in på biblioteket ett stenkast uppför backen på Gamla Huddingevägen.

I vinter inleds byggandet av det nya centrumet. Enligt byggaktören Hefab Fastighets AB ska det under hösten 2023 finnas cirka 129 inflyttningsklara hyreslägenheter, varav sex ska vara LSS-boenden.

Dessutom byggs flera olika kommersiella lokaler och tanken är att man så småningom ska kunna livsmedelshoppa här precis som tidigare. Tornstaden som har helentreprenaden skriver i ett pressmeddelande att de bygger enligt en miljöcertifiering som ställer större krav på bland annat ljudmiljö, ventilation och solskydd.

Framtiden. Så här är det tänkt att Örby centrum ska se ut när det är klart. Foto: Illustration: White arkitekter AB

Högt bostadsmål

De nya bostäderna i Örby är en del av en större plan som sträcker sig fram till 2030.

– Vi har uppsatta bostadsbyggnadsmål på 140 000 nya bostäder i Stockholm och det innebär att det behöver byggas i alla delar av staden, säger Anna Ingels, kommunikatör på exploateringskontoret.

Många bäckar små alltså – i kvarteret vid Årdalavägen-Gamla Huddingevägen planeras det för 20-25 bostäder. Projektet har försenats och enligt projektledaren på exploateringskontoret ska det ut på samråd till våren/sommaren 2022.

Föryngring. De två villorna, varav en är från 1927 och en från innan 1913, kan komma att ersättas med en modern länga med 16 lägenheter där de åtta övre är i etage. Foto: Ursula Dahlberg

Vision. En illustration av hur ett eventuellt nybygge på Gamla Huddingevägen 428–430 skulle kunna se ut. Foto: Illustration: Henrik Frick, Arrhov Frick Arkitetktkontor AB

Gamla hus hotas

Ett annat planerat bygge har lämnat två gamla villor på Gamla Huddingevägen 428–430 tomma. 2018 fick en entreprenör ett rivningsbeslut för att i stället uppföra en huslänga på platsen. Men då rivningen inte påbörjades inom den föreskrivna tiden om två år har man fått börja om. Nu väntar de runt 100 år gamla husen på vad som ska ske. En ny ansökan om rivning och bygglov för ett flerbostadshus finns hos stadsbyggnadskontoret.

Ritningarna på det tänkta nya huset visar en huslänga bestående av marklägenheter med etagelägenheter ovanpå. I mars uttalade sig Skönhetsrådet negativt angående snarliknande ritningar. Ärendet är ute på grannehörande till den 1 december och det finns ännu inga beslut i ärendet.

– Nämndeprövningen kommer tidigast i januarinämnden, säger Anna Broström, bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Vad tycker du om att Örby centrum byggs om?

Foto: Ursula Dahlberg

Berit Johannesson, 78, Örby

– I stort sett bra. Jag tycker att det är bra som det är, men jag fattar också utvecklingen. Bara det görs fint och med förstånd. Man får inte skymma 20-talsskolan. Den är jättefin här i byn.

Foto: Ursula Dahlberg

Akal Yehualashet, 31, Örby

– Jag tycker det är bra. Det kommer bli ett lyft för Örby. Vi har inte så mycket kaféer och restauranger här i området. Vi har typ bara Örby bar & kök. Jag tycker det behövs lite uppfräschning och nya restauranger.

Foto: Ursula Dahlberg

Roger Pettersson, 79, Örby

– Jag tycker faktiskt att man kunde ha bevarat det gamla som det var. Så kunde man ha råddat upp och gjort i ordning det på annat sätt. Jag har bott här i 55 år. Det här är inte mitt Örby.

Byggen på gång i Örby

129 lägenheter 

I Örby centrum. Cirka 129 nya hyresrätter varav sex är LSS-boenden. Butikslokaler, parkering och nytt torg ska också byggas. Byggstart är satt till nu i vinter. Planerad inflyttning andra halvan av 2023. Planen är också att kringliggade hus ska renoveras, och det beräknas starta under 2022.

30 lägenheter

I korsningen Malmköpingsvägen-Västermovägen bygger man ett tre- och fyravåningshus med 30 borätter och en lokal där kapellet tidigare fanns. Inflyttning är planerad till juni 2022.

16 lägenheter

Gamla Huddingevägen 428–430. Två äldre villor föreslås rivas till förmån för en modernare länga med cirka 16 lägenheter där de åtta övre är etagelägenheter. Rivningsbeslut togs 2018 men då inget arbete påbörjades inom två år, söker man nu tillstånd på nyttt. Ska upp i stadsbyggnadensnämnden tidigast i januari 2022.

20–25 lägenheter

I norra Örby i kvarteret i korsningen Gamla Huddingevägen-Årdalavägen. Den gamla förskolan som inte längre är i drift förseslås rivas för att ge plats åt ett tre våningar högt lamellhus samt två parhus. Trolig tid för samråd är vår eller sommar 2022.

Visa merVisa mindre