Enligt Kuabs vd Jon Vidar Semb-Josefsson är de överens med kommunen om kajrenoveringen Foto: Stefan Källstigen

Nybyggd kaj skulle hålla 100 år – måste renoveras

Underdimensionerad. För kort livslängd. Felaktig betong. Den nybyggda norra kajen på Kvarnholmen kantas av fel. Nu måste kajen som skulle stå pall minst 100 år renoveras. De som bor i området kommer att beröras av arbetet.

  • Publicerad 11:00, 12 okt 2018

Den nybyggda norra kajen på Kvarnholmen stod klar 2011.

Men det blev inte som tänkt.

I efterhand har det visat sig att kajen är underdimensionerad, något som kan leda till bärighetsproblem. Kajens livslängd kommer att bli avsevärd kortare än vad Nacka kommun och exploatören Kuab, Kvarnholmen utveckling AB, har kommit överens om.

Även fel betong har använts.

Och fyllnadsmassor, som bär upp gatan på kajen, har trängt ut på kajens framsida, mot vattnet, och har orsakat ett synbart hål på kajens ovansida.

Ett hål har uppstått på en del av kajen, enligt kommunen som följd av den felaktiga konstruktionen

Kajen som var tänkt att stå pall minst 100 år måste nu renoveras efter knappt tio år.

Enligt Nacka kommunen behöver omfattande förstärkningsåtgärder göras, bland annat av kajens pålar.

”Ansenlig kostnad”

Hur mycket åtgärderna på norra kajen kommer att kosta kan Ulrica Andersson, projektledare i Nacka kommun, inte ge besked om, mer än att det kommer att bli ”en ansenlig kostnad”.

Kommunen kommer enligt Ulrica Andersson inte att bryta samarbetet med JM och Kuab, utan förväntar sig att kraven som parterna kommit överens om uppfylls.

Efter en mejlkonversation mellan kommunen och Kuab har Kuab meddelat att åtgärder ska utföras.

”Överens”

Jon Vidar Semb-Josefson är verkställande direktör på Kuab

– Efter en del utredningar är vi överens om vilka åtgärder som ska göras. Det ska förlänga livslängden på kajen.

Han vill inte gå in på detaljer vad som ska göras men säger att extra pålar kommer att placeras ut för att förstärka kajen.

Jon Vidar Semb-Josefsson, vd på Kuab, kan inte säga exakt hur mycket renoveringen kommer att kosta, men det handlar om ”miljoner”

Varför kajen byggts på fel sätt kan varken Jon Vidar Semb-Josefson eller Anna Hjalmarsson, pressansvarig på Kuab, svara på.

– Det är bara att beklaga att det inte blev rätt från början. Det var ett tag sen, ingen av dom ansvariga då jobbar kvar i dag. Det blev inte så bra som det borde. Varför har jag ingen bra förklaring på, säger Anna Hjalmarsson.

Vi försöker att hitta sätt att påverka i minsta möjliga grad, och renovera i olika etapper

Jon Vidar Semb-Josefson, vd Kuab

Kommer grannarna att märka av arbetena?

Jon Vidar Semb-Josefson säger att grannarna kommer att påverkas av de förstärkningsarbeten som påbörjas inom kort.

– Vi försöker att hitta sätt att påverka i minsta möjliga grad, och renovera i olika etapper.

Semb-Josefson kan inte nämna en exakt siffra på vad renoveringen kostar men säger att det handlar om ”miljoner” kronor.

Norra kajen ska så småningom överlåtas till Nacka kommun. Kommunen betalar inget för kajen, exploatören räknar med att hämta hem pengarna för kajbygget på övrig byggnation på Kvarnholmen.

Som norra kajen är byggd i dag är kajen inte farlig att vistas på eller köra bil på, enligt kommunen och exploatören.

Den flera hundra meter långa kajen stod klar 2011 och var tänkt att stå pall i minst 100 år. Nu måste kajen renoveras.

Fakta

Kvarnholmsplatån nästa problemområde

Ett annat område på Kvarnholmen där kommunen väntar på besked om åtgärder från Kuab, är området som kallas Kvarnholmsplatån, som ligger mitt på Kvarnholmen. Området ska bebyggas men här finns gamla cisterner i marken, mark som ska bli allmän mark och där hus ska byggas.

Här kommer det enligt kommunen krävas en konstruktionslösning så att det inte blir sättningar i marken. I de handlingar Kuab hittills lämnat in redovisas inte hur detta ska lösas.

Källa: Nacka kommun
Visa merVisa mindre