Språkintroduktionen måste flytta från gymnasiets lokaler i Messingen i Väsby. Elever och lärare tycker det är en dålig idé att flytta, främst ur integrationssynpunkt. Foto: Stefan Källstigen

Nyanlända tvingas bort från gymnasieskolan

Språkintroduktionen för nyanlända flyttas efter årsskiftet ut från Väsby nya gymnasiums lokaler i Messingen. Lärare och elever menar att flytten slår sönder integrationsarbetet.

  • Publicerad 13:00, 19 nov 2021

Här är man mitt i samhället, kan inte prata sitt modersmål och lär sig svenska snabbare.

– För att kunna integreras med svenska ungdomar måste man vara med dem. Så enkelt är det. Om jag hade haft SPI i en annan byggnad hade jag inte varit där jag är i dag.

Orden kommer från Leandro Kuspa, 22, en av de elever som fick sin första kontakt med svenska språket här på Väsby nya gymnasium (VNG) när han kom till Sverige från Grekland för sex år sedan.

– Det är här man träffar andra svenska ungdomar, man vågar börja prata med dem i lunchkön och vi har gjort saker med gymnasieleverna så att man lär känna dem bättre, säger Leandro och fortsätter:

– I min klass var det många från Afghanistan. Det blir svårare för dem att lära sig svenska eftersom de pratar med varandra. Det tar längre tid att komma in i samhället.

Flytten ska göra plats för nya linjer på gymnasiet

”Tokigt beslut”

På Väsby nya gymnasium träffar Mitt i elever, både nuvarande och tidigare, samt några förstalärare och campusledaren. Alla har en sak gemensamt. De tycker att beslutet att flytta ut språkintroduktionseleverna till lokaler ”ute på stan” är helt tokigt.

– Vi är många på skolan som ställer oss frågande till detta, eftersom vår uppfattning är att SPI-verksamheten fungerar väldigt väl, och att våra SPI-elever är ambitiösa och målmedvetna elever som inte sällan går vidare till de nationella programmen och sedan tar studentexamen hos oss, säger Sara Molin, lärare i svenska.

Även bildlärare Lina Karlsson är mycket kritisk.

– Det här rimmar väldigt illa med integrationsarbetet i kommunen. Vi går utbildningar i språk- och värdegrund, och så fattar politikerna ett beslut som förintar kommunens integration. Man kan inte separera delar, man måste sätta ihop dem, säger hon och fortsätter:

– Ända sedan flyktingströmmen 2015–2016 har vi jobbat med att bygga upp en fungerande skola och i dag är den riktigt bra. Varför ändra på det?

Saknar beslutsunderlag

Matteläraren Jen Linderny, samhällskunskapslärare
Ulrika Zakrisson, och svenska- och religionslärare Ingela Fogelberg, undrar på vilka underlag beslutet är fattat.

Lärarna Ingela Fogelberg, Lina-Ottilia Karlsson, Ulrika Zakrisson, Jen Linderny och Sara Molin samt campusledare Amanuel Melki. Foto: Stefan Källstigen

– Och har de gjort en konsekvensanalys? Man får en känsla av att politikerna inte känner till oss och vår verksamhet. De säger att de vill ”höja attraktionskraften” på VNG genom att bara ha studieförberedande program. Är det oattraktivt med en väl fungerande språkintroduktion?, säger Ulrika Zakrisson.

Även campusledare Amanuel Melki, som träffar eleverna dagligen, ser stora nackdelar med att flytta språkintroduktionen (SPI).

– Det här är människor som är nya i Sverige. De behöver motiveras, inte isoleras. När de går här på VNG så bryter de isen och vågar prata och umgås över klassgränserna. Och det blir även opraktiskt. Var ska vi till exempel ha kemi och idrott?

Lär sig svenska snabbare

Amina Gerle från Mongoliet och Ryssland samt Zainab Al Rubaye från Irak är båda 18 år och lär sig svenska på SPI.

– Vi lär oss svenska mycket bättre om vi är här på VNG, säger Amina och Zainab håller med.

– Här är man mitt i samhället, kan inte prata sitt modersmål och lär sig svenska snabbare.

Bokar Kane, 21, går sista året på ekonomiskt program. Han kom till Sverige från Mauretanien för fyra år sedan och pratar nu i princip flytande svenska.

– Språket är nyckeln till att komma in i samhället. Jag hade inte lärt mig språket lika bra om vi varit i en annan lokal och inte i skolan. Här träffar vi de andra eleverna och lär känna svenskar.

Leandro Kuspa, Amina Gerle, Zainab Al Rubaye och Bokar Kane har alla gått eller går på språkintroduktionen i Väsby nya gymnasium. Foto: Stefan Källstigen

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för nyanlända ungdomar som behöver lära sig mer svenska. Förkortas SPI eller Sprint.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige och har gått i svensk skola mindre än fyra år.

På Väsby nya gymnasium berörs totalt 43 elever av flytten.

SPI-verksamheten har funnits i många år på VNG. Under 2015 och 2016 ökade trycket på verksamheten i och med det stora antalet asylsökande i Sverige, främst från Syrien och Afghanistan.

Källa: Skolverket/VNG

Visa merVisa mindre