Det är första året som Danderyds gymnasium har projektet för nyanlända. Med hjälp av estetiska ämnen – bild, musik och teater – får eleverna lära sig svenska på ett lite mer avslappnat sätt. Övre raden från vänster: Mostafa Mohammadi, Murtaza Gulzari och Martin Lange. Nedre raden från vänster: Hussein Nazari, Zarif Amarkhel, Munir Gulistani och Muhammad Ali Foto: Åsa Sommarström

Nyanlända elever lär sig svenska med hjälp av teater

På Danderyds gymnasium satsar man på att lära nyanlända elever svenska på ett mer avslappnat sätt – genom bild, musik och, kanske främst, teater. – Jag tror att det här är det bästa sättet att bli bättre, säger Muhammad Ali, 16.

  • Publicerad 12:51, 21 nov 2016

Muhammad Ali, 16, från Afghanistan, kom till Sverige i oktober förra året. Nu går han på Danderyds gymnasium och försöker lära sig svenska – och det verkar gå bra.

– Teatern har varit jättebra för mig. Jag får prata på riktigt och lära mig saker som jag sedan kan använda utanför skolan. Jag tror att det här är det bästa sättet att bli bättre, säger han.

Det är första året som Danderyds gymnasium har projektet för nyanlända. Med hjälp av estetiska ämnen – bild, musik och teater – får eleverna lära sig svenska på ett lite mer avslappnat sätt.

– Vi dansar, spelar teater, lyssnar på musik, berättar historier och skrattar mycket. Allt på svenska. Det som är bra är att det är väldigt avslappnat. Det känns som att det är lite på skoj, och man behöver inte känna sig dum eller vara orolig för att säga fel, säger Muhammad Ali.

”Man behöver inte känna sig dum eller vara orolig för att säga fel”

Och enligt Martin Lange, lärare i drama, franska och spanska, är det precis det som är tanken.

– Alla har ju väldigt olika skolbakgrunder, så vi vill förmedla och stimulera kunskap på ett sätt där eleverna kan känna sig trygga. Och på samma gång uppmuntra till kreativitet. Sedan övar vi också på anställningsintervju-situationer och liknande. Allt blir mindre genant såhär i grupp, säger han.

Runt 40 nyanlända elever deltar i språkintroduktionerna – de är uppdelade i två grupper med olika svårighetsgrad. Lektionerna ska också fungera lite som en paus i vardagen. En stund att få släppa lös och tänka på annat.

– Många av de här killarna bär på ett mörker, något tungt. Det märker man. De har varit med om olika saker, och bär dessutom ständigt på en oro över att inte få stanna kvar i Sverige. Vi försöker att inte tänka på det här. Utan fokusera på annat, säger Martin Lange.

”Många av de här killarna bär på ett mörker, något tungt”

Danderyds gymnasium har valt att satsa lite extra på just estetiska ämnen även i övrigt.

– I samband med reformen 2011 försvann ju de estetiska kurserna som obligatoriska för alla. Här har vi fortsatt att ha dem som kurser man kan välja till – och allt fler gör just det. Vi har också valt att blanda elever som läser naturestet med elever som läser samestet. Det blir en bra övning i att möta olika individer, säger Martin Lange.

Rutker Lönnell, 16, säger att teaterlektionerna är något som han alltid ser fram emot.

– Det är härligt, en bra paus i skoldagen. Man får jobba fysiskt med kroppen på ett annat sätt än på gymnastiken. Jag kommer att bli en stor skådespelare någon dag, det vet jag. Det måste du skriva, säger han.

Martin Lange säger att han i framtiden skulle vilja blanda ihop alla de olika grupperna, och låta dem mötas.

– Det är svårt rent praktiskt, eftersom man måste få så många scheman att passa ihop. Men det är drömmen, att få in våra nyanlända elever tillsammans med våra andra elever. Jag tror att det skulle vara väldigt lärorikt för alla parter. Det här är första gången vi gör en övning alla tillsammans, och man märker ju att de är väldigt nyfikna på varandra, säger han.