Nya Tvärförbindelse Södertörn kan ta tre vägar – här är för- och nackdelarna

Den planerade tvärförbindelsen mellan E4/E20 vid Kungens kurva och riksväg 73 är nu ute på samråd. Tre alternativa korridorer där tvärförbindelsen kan byggas utreds.

  • Publicerad 17:19, 14 apr 2016

Tvärförbindelse Södertörn ska binda samman E4/E20 vid Kungens kurva och gå tvärs över Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Planeringen av vägen startade hösten 2014. Nu undersöker Trafikverket var den nya vägen kan byggas. Förra året presenterades flera tänkbara sträckningar. Nu har tre alternativa korridorer valts ut.

– Utgångspunkten är att binda ihop Skärholmen, Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge centrum för en effektiv och snabb förbindelse. De tre korridorerna vi har gått vidare med uppfyller våra ändamål bäst, säger Helena Tilander, kommunikationschef på Trafikverket.

Gemensamt för de tre korridorerna som valts ut är sträckorna mellan E4/E20 till Katrinebergsvägen i Glömstadalen och från Gladö industriområde till väg 73.

Samtliga korridorer har sina för- och nackdelar.

– Den norra korridoren är den som är genast och som både kommuner och trafikförvaltningen tycker bäst om. Utmaningen där är anslutningen till och passagen av Huddingevägen. I den korridoren ligger svårigheten med markförhållandena, berättar Marie Westin, projektledare för Tvärförbindelse Södertörn.

Ovan eller under jord

Vägen kan byggas på markytan, nedsänkt eller i tunnel beroende på vilken sträckning som blir aktuell. Den mellersta korridoren är den med mest tunnellösning och för den norra korridoren utreds fortfarande hur långa tunnlar som behövs. Den södra korridoren planeras att byggas i ytläge genom naturmark söder om Flemingsbergsskogens naturreservat men i tunnel öster om Huddingevägen.

– Den största nackdelen med den södra korridoren är att den gör mest intrång i naturen och har den längsta körsträckan. Det är den korridoren som Trafikförvaltningen och kommunerna tycker sämst om, men vi har med den som ett alternativ i ytläge utanför naturreservaten, säger Marie Westin.

Vill minska körandet

Trafikverket har också i uppdrag att bygga ett regionalt cykelstråk.

– Den här vägen bygger vi väldigt mycket med fokus på godstrafik, kollektivtrafik och cykel. Mycket går ut på att minska bilåkandet. Alla nya vägbyggen brukar öka andelen privatbilism, men här ska kollektivtrafiken bli så mycket snabbare att den ska kunna trycka ner andelen bilar. Det är förhoppningen, säger Helena Tilander.

I veckan inleddes samrådsperioden vid Masmos tunnelbana. Ingen som Södra Sidan pratade med kände till den nya sträckningen som Trafikverket planerar bygga.

– Vi är här idag därför att vi verkligen vill söka upp människor och få deras synpunkter på det vi gör. Många har följt det här projektet i 20 år och är intresserade och engagerade, men det finns också många som aldrig hört talas om det här. För oss är det viktigt att nå båda grupperna, sa Helena Tilander.

Byggstart är planerad till 2020 och den nya vägen planeras öppna för trafik 2026.

Tvär­förbindelse Södertörn

Tvärförbindelsen ska bli en motorväg med två filer i varje riktning och planeras bli klar ungefär samtidigt som Förbifart Stockholm.

Utredningsområdet för Tvärförbindelse Södertörn är 25 kilometer långt och 13 kilometer brett. Med den nya vägen vill man knyta samman de regionala stadskärnorna Kungens kurva, Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Se Trafikverkets film om planerna: