Artikeln i korthet

Vad gäller saken?

✔️Ett nytt storskaligt fiske har pågått under våren utanför Stockholms skärgård. Effektiva industritrålare riktar in sig på strömmingen just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig.

✔️Strömmingen säljs till danska fiskmjölsfabriker och blir foder för fiskodlingar.

✔️Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger så mycket strömming som alla länets yrkesfiskare tillsammans.

✔️Fisket är helt lagligt. Trålarna håller sig inom kvoterna, men tar upp väldigt mycket på kort tid och på begränsad yta vilket hotar hela ekosystemet i Stockholms skärgård eftersom strömmingen är central för det marina livet här, enligt experter.

✔️Stockholm yrkesfiskare vittnar om kraftigt minskade fångster av strömming.

Visa merVisa mindre

Nya trålarnas riktade fiske hotar skärgårdens liv

Ett nytt storskaligt fiske pågår utanför Stockholms skärgård. Industritrålare fiskar så mycket strömming på så kort tid att det hotar hela ekosystemet. – Det här får katastrofala följder för hela skärgården, säger Henrik C Andersson länsfiskekonsulent.

  • Publicerad 08:30, 28 apr 2020

Detta är del ett i Mitt i:s granskning av det nya industrifisket utanför Stockholms skärgård.

Del 2: Supertrålaren fiskar 175 gånger mer än länets yrkesfiskare

Del 3: Stockholms fiskare vittnar om kraftigt minskade fångster

Del 4: Därför får industritrålarna fortsätta sitt skadliga fiske


Det pågår ett nytt intensivt storskaligt fiske alldeles utanför Stockholms skärgård. Mellan januari och april riktar effektiva industritrålare in sig på strömmingen just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig

– Under den senaste månaden har det varit intensivt storskaligt industrifiske precis i anslutning till skärgården. De riktar sitt fiske mot stimmen innan de går in i skärgården för att föröka sig, säger Henrik C Andersson länsfiskekonsulent på Stockholms länsstyrelse.

Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger så mycket strömming som länets yrkesfiskare tillsammans.

Strömmingen skeppas sedan till Danmark där den mals till fiskmjöl som används som foder för fiskodlingar, främst av lax.

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent. Foto: Privat

Enligt Henrik C Andersson är det extra allvarligt att så mycket strömming fiskas just den här tiden på året – strax innan en stor del av beståndet leker i maj-juni.

– Det här får katastrofala följder för hela skärgården. Strömmingen är motorn i skärgårdens ekosystem, säger Henrik C Andersson.

Industritrålarna vs. Stockholms yrkesfiskare

Loading…

Strömmingsfångster 1 januari – 6 april 2020 i Östersjöns delområde 29 där Stockholms län ingår. Källa: Havs- och vattenmyndigheten 

Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger mer strömming än Stockholms yrkesfiskare tillsammans, enligt Havs- och vattenmyndighetens statistik. Det såg ungefär likadant ut förra året.

Industritrålarna utgör ett direkt hot inte bara mot strömmingen utan mot hela ekosystemet i Stockholms skärgård, varnar Henrik C Andersson.

Strömmingen är föda åt andra fiskarter som torsk, lax, gädda och gös, men också säl och fåglar livnär sig på strömmingen.

Är det lagligt?

– Ja, tyvärr, så länge de håller sig utanför trålgränsen, säger Henrik C Andersson.

Den internationella trålgränsen går fyra sjömil utanför Östersjökusten och löper tvärs genom det nya stora marinreservatet vid Svenska högarna, i ytterskärgården. Halva reservatet ligger utanför trålgränsen och där kan supertrålarna fiska ostört.