I april invigdes jätteanläggningen vid Rinkebyvägen. Foto: Åsa Sommarström

Nya tennisbanor i Djursholm får vänta

Tennisanläggningeni Djursholm är inte färdigbyggd. Företaget Good to great vill anlägga sju utomhusbanor och en parkering. Men MP anser att byggplanerna hotar viktig naturmark och fler partier håller med.

  • Publicerad 14:12, 26 sep 2018

På kommunfullmäktiges sammanträde i måndags debatterades  den planerade utbyggnaden av tennisanläggningen Catella Arena på Rinkebyvägen. Företaget Good to great som äger marken  vill anlägga sju nya utomhusbanor och parkering, i anslutning till sin befintliga inomhusarena.

Men den detaljplan som tagits fram av byggnadsnämnden fick inte godkänt av alla partier. Med krav från C, MP,  och SD blev det återremiss till kommunstyrelsen.

– Det här är ett väldigt känsligt område med en våtmark som ligger inom förlängningen av Rösjökilen, men det bryr man sig inte om. Nu påstår man att 7 utomhustennisbanor och en parkeringsyta för 33 bilar inte inkräktar på våtmarken Dalkarlskärret men det gör det ju, säger Carolin Robson (MP).

Rösjökilen hotad

Caroline Robson (MP) menar att tennisbanorna och parkeringen skulle förstöra naturmarken på Rösjökilen, som är en av Stockholmsregionens gröna kilar, och finns till för att trygga djurs och naturs överlevnad mellan bebyggelse.

Redan utrett av nämnden

M, L och KD var mycket positiva till tennisanläggningens utbyggnad. Totalt handlar det om att nästan 15000 kvadratmeter naturmark som enligt detaljplanen ska omvandlas till kvartersmark. 

Byggnadsnämnden menar att nödvändiga vatten- och markfrågor redan har utretts och att planförslaget inte medför att miljökvalitetsnormer överskrids.