Hybrid. En blandning mellan en tunnelbana och buss kan bäst beskriva den nya "superbussen". Foto: Emil Johansson

Nya "superbussen" börjar köra på måndag

Den 17 augusti börjar den nya elektriska BRT-linjen, linje 175, gå mellan Barkarbystaden och Akalla. Restiden beräknas till 7 minuter, knappt hälften av vad den tidigare varit. Linjen är den första i sitt slag i Sverige.

  • Publicerad 12:02, 11 aug 2020

BRT står för Buss Rapid Transit. Det är en elektrisk buss med hög turtäthet, hög komfort och med företräde på vägarna vilket gör att medelhastigheten blir hög. Bussarna har fått namnet "superbussarna" och används redan flitigt i flera andra länder runt om i världen.

– Den nya bussen ser kanske ut som en buss men kan liknas mer med en tunnelbana på gummihjul som går ovan mark, det tar det bästa från spårtrafik och traditionell busstrafik och slår ihop det, säger Kristoffer Tamsons(M), trafikregionråd.

På många vägar har BRT-linjen egna dedikerade körfält och ny infrastruktur. Den tar fler resenärer och tar kortare tid att resa med än en vanlig buss. Eftersom den är elektrisk är den även mycket tystare.

Stor satsning

Att BRT-linjerna inte finns på flera ställen än har sin förklaring i att det krävs en enorm logistik och samverkan för att ro projektet i hamn.

– Här har vi samverkan mellan både kommun, SL och Nobina. Även om det kostar så är det ett bättre och billigare sätt att göra rätt från början än att bygga om trafiken i efterhand. Då kan vägarna byggas rätt och se till att bussen ges verklig prioritet, säger Kristoffer Tamsons.

Sträckan planeras ersättas med tunnelbana i framtiden, men det betyder inte att BRT-linjer kommer försvinna.

– Just den här sträckan kanske blir grunden för en vidare sträckning. Vår ambition när vi gör en sån här satsning är att få in BRT som ett nytt trafikslag i SL-trafiken. Jag hoppas det här är startskottet på en längre resa med fler samarbeten med kommuner och operatörer för fler BRT-linjen, säger Kristoffer Tamsons.

Framöver ska linjen även förlängas till Barkarby station.

Är det smart att starta en ny linje under coronapandemin när Folkhälsomyndigheten avråder från att resa kollektivt?

– Kollektivtrafiken ska vara till för dem som verkligen behöver använda den till och från jobbet. Men då kan man vända på det och säga att den här typen av extrainsatta snabbussar med extra turtäthet är ett bra bidrag för att minska trängseln för de som måste åka. Och det blir en bra grund när vi ska återvända till det normala - att visa på att kollektivtrafiken har utvecklats även under corona.

Första spadtaget för nya "superbussen"

Det här är Bus Rapid Transit (BRT) i Järfälla

✔Snabbussar på separata körfält eller helt egna körbanor

✔Egna stationer snarare än hållplatser

✔Långa stationsavstånd

✔Hög turtäthet och tydliga linjesträckor

✔Lika snabb medelhastighet som tunnelbanan

✔4 stycken elbussar kommer gå i linje som tar 90 personer vardera

✔Bussarna är 18 meter långa och kostar färdigutrustade ca 7 miljoner styck

✔Körsträcka 29 mil per laddning (19 mil kommer köras på linje 175 mellan laddningarna)

Visa merVisa mindre

Bekvämt. Kristoffer Tamsons (M) provar förarsätet i den nya bussen. Foto: Emil Johansson