Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet – det nya styret i Tyresö. Foto: Stefan Källstigen

Nya styret ”Tillsammans för Tyresö” presenterades

Nya styret i Tyresö – S, MP och L – kallar sig Tillsammans för Tyresö. – Blockpolitiken har varit skadlig för Tyresö, säger Anita Mattsson (S), som kandiderar till kommunstyrelsens ordförande.

  • Publicerad 11:05, 24 okt 2018

På tisdagen gick Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut med att de bildar det nya styret i Tyresö.

I dag, på förmiddagen, höll den nya koalitionen presskonferens i Bio Forellen i Tyresö centrum.

– Vi socialdemokrater har under hela den gångna mandatperioden strävat efter blocköverskridande samarbeten då vi anser att blockpolitiken har varit skadlig för Tyresö. Den skapar låsningar som gör att man inte lyssnar på andra, sa Anita Mattsson (S), som kandiderar till kommunstyrelsens ordförande, under presskonferensen.

”Tillsammans för Tyresö”

De kallar samarbetet Tillsammans för Tyresö.

Mats Lindblom, gruppledare för Liberalerna, menar att förutsättningar för samarbetet är väldigt goda.

– Vi har en samsyn på kommunens ekonomiska situation och vi ser att vi rätt smidigt kommer att kunna ena oss om en budget, vilket är en förutsättning för ett lyckat samarbete. I det nya styret kommer vi Liberaler att fortsätta driva liberal politik – tydligt, kraftfullt och förhoppningsvis framgångsrikt, sa han.

Han poängterade:

– Över huvud taget är samarbete och respekt för de andra partierna något som vi alla tre partier här i dag hoppas blir ett kännetecken för det nya styret.

”Krafttag kring klimatet”

Mikael Ordenius, nyvald gruppledare för MP:

– Vi har landat i att detta samarbete är det bästa för att bedriva vår politik och det bästa för Tyresö, sa han.

Styret vill få en ekonomin i balans

Partierna har enats kring att deras främsta uppgift är att få en ekonomi i balans.Några detaljerade svar på hur har de inte än.

– Vad som händer i dag är att vi finansierar vår gemensamma välfärd genom markförsäljningar. Det är inte hållbart. Det är som att en familj säljer möblerna för att köpa mat till sina barn. Vi kan inte sälja möblerna mer än en gång, sa Anita Matsson.

Det är som att en familj säljer möblerna för att köpa mat till sina barn

Skatten kan höjas

Mats Lindblom, gruppledare för Liberalerna, sa:

– Jag tror att det behövs en kombination av långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Vi bör ligga på två till tre procent plus för en kommun som Tyresö med den tillväxttakt vi har för att klara investeringar långsiktigt utan att behöva bygga låneberg. Kortsiktigt kan skattehöjningar komma i fråga för att säkra kvalitén i våra kärnverksamheter så vi inte behöver osthylva ner dem. Långsiktigt måste vi starta ett långtgående effektiviseringsarbete i kommunen för att på sikt kunna upprätthålla en god långsiktig ekonomi utan att behöva förlita oss på skattehöjningar.

Tre prioriterade frågor

De har också enats kring tre prioriterade frågor.

– Det handlar först och främst om skolan. Vi måste göra stora satsningar för att skapa en likvärdig skola. Vi behöver ge elever och lärare bättre förutsättningar, bland annat genom en stärkt skolhälsovård, ökad personaltäthet och att förbättra lärarnas arbetssituation, sa Anita Mattsson.

En trygg äldreomsorg är en annan av frågorna.

– Våra äldre ska veta att de kan bo kvar i sin kommundel när de får behov av äldreboende, och inte behöva flytta från kommunen. Vi kommer också att införa träffpunkter för att bryta ensamhet och isolering, sa Anita Mattsson.

Klimat- och miljöfrågorna är det tredje prioriterade området.

– Vi behöver ta krafttag kring klimatet i Tyresö och aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen. Tyresö behöver ett miljöprogram och där har vi i Miljöpartiet mycket att bidra med, sa Mikael Ordenius.

Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP).