Tre ordföranden – så många kan den nya stadsdelen få när Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slås ihop. Foto: Mitt i

Nya stadsdelen Hägersten-Älvsjö kan få fler ordföranden

Till sommaren slås stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ihop. Vem som blir ordförande för den nya nämnden är ännu inte klart, men nu föreslås den ledas av en ordförande och två vice, mot dagens enda.

  • Publicerad 12:00, 20 jan 2020

Genom att slå ihop stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö hoppas staden kunna spara in på administration.

Men för att göra samgåendet så smidigt som möjligt för de båda stadsdelarna föreslår nu stadsledningskontoret att den nya politiska nämnden, som ska styra den nya stadsdelen, består av av en ordförande och två vice ordförande, med representanter från båda stadsdelarna.

I dag består nämnderna enbart av en ordförande från den grönblå majoriteten och en vice ordförande från oppositionen.

Fortsätter till och med 2022

Genom den ordningen får majoriteten två representanter, både på ordförande- och på vice-plats, medan oppositionen får nöja sig med vice ordförandeposten. Utöver det kommer nämnden bestå av ledamöter från samtliga partier i Stockholms stads kommunfullmäktige. Vilka det blir beslutas i kommunfullmäktige under våren.

Tanken är att det ska fortsätta vara så fram till och med 2022. Från och med 2023 ska stadsdelsnämnden återgå till det normala med en vice ordförande.