Stadsbiblioteket ska renoveras, men det är oklart hur mycket verksamheten ska utvecklas. Foto: Linda Gren

"Nya" Stadsbiblioteket spräcker budgeten - nytt förslag utreds

Det första ombyggnadsförslaget blir för dyrt. Nu kollar staden två renoveringsalternativ för Stadsbiblioteket och McDonalds kan bli kvar på Sveavägen.

  • Publicerad 17:50, 24 jan 2017

Stadsbiblioteket behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Om detta råder inga tvivel. Men om man ska utveckla och utöka de publika lokalerna är en ekonomisk fråga.

Nu utreder fastighetskontoret och kulturförvaltningen två olika alternativ parallellt. Det ena går, förutom renovering av det befintliga biblioteket, ut på att utveckla byggnaden invändigt och att lokalerna i gatuplan, de så kallade basarerna, också kommer ingå i bibliotekets verksamhet. Något som skulle betyda slutet för McDonalds och de andra butikerna och restaurangerna där. I det alternativet planeras Internationella biblioteket integreras med övriga biblioteket och verksamheten i Annexet försvinna.

Det andra alternativet, "renoveringsalternativet" kallat, går i huvudsak ut på att renovera, förbättra inomhusmiljön och bygga en ny entré från Sveavägen i en av lokalerna i gatuplan.

– Vår och bibliotekets inriktning är förstås att kunna genomföra utvecklingsalternativet, bland annat med en stor barnavdelning, men vi måste säkerställa att vi kan genomföra det inom vår budgetram, säger Linda Laine, kommunikatör på fastighetskontoret.

LÄS ÄVEN Klart för renovering av Stadsbiblioteket

Den investeringskostnad man har att hålla sig till är 516 miljoner kronor. I en första vända bedömdes en ombyggnad, renovering och utveckling kosta 589 miljoner.

För renoveringsalterativet finns ingen programhandling framtagen men en översiktlig kostnadsberäkning på 340 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN L: Låt McDonalds och 7 Eleven vara kvar på Sveavägen

Nu vill fastighetskontoret och kulturförvaltningen ha mer pengar för att "ta fram två jämförbara systemhandlingar och presentera ett väl genomarbetat och ekonomiskt hållbart förslag till genomförandebeslut.".

Först när det beslutet ska fattas, hösten 2018, kommer det att stå klart vilket alternativ det blir. Byggprojketet planeras vara klart i slutet av 2021.

LÄS ÄVEN McDonalds på Sveavägen flyttar efter 41 år i samma lokaler