Skiss. Möjlig placering av den nya F-6-skolan på Bromstens idrottsplats. Foto: Stadsbyggnadskontoret/Mikael Andersson

Nya skolan i Bromsten får kritik

Elever riskerar att välja bort den ny skolan på Bromstens IP om skolan inte har högstadieklasser. Det befarar politiska oppositionen, men får mothugg av skolborgarrådet.

  • Publicerad 19:28, 17 sep 2021

Men det är en utmaning att hitta ledig mark.

När utbildningsnämnden sammanträdde i augusti togs ett så kallat utredningsbeslut, att gå vidare med planen att bygga en F-6-skola på en del av Bromstens idrottsplats, för 630 elever.

Invånare och politiker i stadsdelen ifrågasätter att en skola byggs på idrottsplatsen och tar mark från idrotten.

– Vi vill att hela stadsdelsnämnden ska verka för att skolan inte byggs på Bromstens IP, sade Anna Jonazon (S), ledamot i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, i en Mitt i-intervju i januari.

LÄS ÄVEN: Skolbygget - borgarråds nej blev ja

Moderaterna i stadsdelens politiska majoritet är för skolbygget:

– Min personliga uppfattning är att placeringen på Bromstens IP är väldigt bra. Det ska inte byggas på hela idrottsplatsen utan halva, sade nämndordförande Annika Friberg (M), i januari till Mitt i.

Vill även ha högstadium

Vid utbildningsnämndens sammanträde kritiserade politiska oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, att skolan inte får högstadieklasser.

Kadir Kasirga (S), vice ordförande i utbildningsnämnden, säger att forskning och utredningar visar att en sammanhållen skolgång har positiva effekter på lärande och välmående bland eleverna.

– Med det här beslutet sumpar staden och politiska majoriteten chansen att bygga en sådan skola. Det är en kortvarig och oansvarig politik, man bygger bort möjligheten att gå hela skolgången i Bromsten.

Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholms stad, besvarar kritiken:

– I första hand försöker vi bygga skolor upp till nionde klass, det är vår målsättning. Men det är en utmaning att hitta ledig mark i hela stan, vi kämpar om den mark som finns. Bromsten är en sådan plats. Där är vi samtidigt måna om att ha idrottsytor kvar.

Hon tror inte elever kommer att välja bort skolan:

– Min bestämda uppfattning är att föräldrar vill att barnen ska gå i skolan så nära hemmet som möjligt. Det skapar en trygg miljö, de har sina kompisar och fritidsaktiviteter i området, det är viktigt när man är liten. När man är större och börjar i sjuan är det lättare att ta sig en bit till skolan, som att åka buss.

Första eleverna väntas börja höstterminen 2026

Cirka 2 500 nya bostäder planeras i Bromstensstaden. En ny skola planeras på Bromstens IP, liksom en idrottshall.

I augusti beslutade utbildningsnämnden att gå vidare med att utreda den nya skolan.

Sisab, stadens skolfastighetsbolag, ska i december 2021 presentera ett förslag på hur skolan ska se ut. Dessförinnan ska ett samråd hållas i november.

Detaljplanen väntas gå ut på granskning hösten 2022 och antas i februari 2023.

Målet är att den nya skolan och idrottshallen ska stå klara höstterminen 2026.

Källa: Utbildningsförvaltningen

Visa merVisa mindre