Så här är det tänkt att Karlsviks strand ska se ut från ovan, sett från norr. Foto: Landskapslaget

Nya skisser: Så ska Karlsviks strand bebyggas

Karlsviks strand ska bebyggas med bland annat 750 bostäder, skola och förskola, enligt ett förslag som nu ligger ute på samråd.

  • Publicerad 15:10, 10 okt 2019

Enligt staden går förslaget ut på att utveckla området till en "blandad stadsmiljö" där även parkeringshus, handel och service ingår.

Antalet bostäder har ökat sedan ärendet hamnade på exploateringsnämndens bord i fjol; då var de 550 till antalet, i dag är de mindre och hela 200 fler.

Samtidigt har man, enligt exploateringskontoret, haft för avsikt att skona så mycket natur som möjligt, genom att anpassa placeringen av hus till de omgivande träden. I förslaget lovar man också att bevara Hökarängens gård.

Här planeras tre nya skolor i Farsta

Lena Remaeus, projektkommunikatör på kontoret säger att strategin är att "vända Farsta mot sjöarna" och tillgängliggöra naturen.

– Vissa campingstugor har vi rivit för att göra park och anlägga bryggor vid Hökarängsbadet, och med gångbanor och cykelstråk ska det bli lätt att ta sig runt längs sjön, säger hon.

Bland annat kommer nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen att byggas och flera parker att utvecklas, bland annat Hökarängsbadet som blir en stadsdelspark. Vid Perstorpsvägen och Farstastråket kommer sju nya kvarter att uppföras.

Det är om planerna går i lås, vill säga. Detaljplanen ligger ute på samråd till och med 26 november, samtidigt som detaljplaneförslaget för det närliggande Telestaden.

Nya skisser: Så blir Telestaden i Farsta

– Om allt går som det ska så är det inflytt 2026. Det är långa processer, alla ska tycka till. Men 2023 hoppas vi kunna börja bygga park och torg, säger Lena Remaeus.

En av bostadsgårdarna erbjuder både fågel- och balkongliv, enligt förslaget. Foto: Arkitema

På gång- och cykelbron mot Hökarängsbadet far man fram med tygkassen i högsta hugg. Foto: Landskapslaget

Vy från Hökarängsbadet vid en förskola en imaginär vinterdag. Foto: Landskapslaget

När man står på Ågesta Broväg i framtiden får man kanske se den här höga skapelsen. Foto: Kjellander Sjöberg

Så här kan dina barn få det om förskolan blir så som arkitekterna vill ha den. Foto: PE Landskap Max arkitekter