Område A. Svedmyraplan tycker man ska få tre nya hus runt omkring sig, med fler butiksentréer mot torget. Foto: Åwl

Nya skisser: Så här kan Svedmyras nya centrum bli

Nya hyresrätter och ett uppsnofsat centrum; så här planerar man för att skapa Svedmyra 2.0.

  • Publicerad 13:07, 24 aug 2018

Vi har tidigare skrivit om Stockholmshems planer på att utveckla Svedmyra. Det kommunala bostadsbolaget skissar på kring 270 nya hyresrätter och fler lokaler i centrum för handel, service och kaféer.

Nu har man i processen tagit steget från markanvisning till start-pm, alltså själva startskottet för att börja planera hur det i slutändan kommer att bli. I samband med det släpper man två väldigt tidiga skisser på hur Svedmyras centrum kan tänkas att se ut.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Vi vill ha liv och rörelse på det nya torget, men exakt hur det kommer att se ut är inte klart än. Det finns idéer och vi måste sätta oss och diskutera hur vi utvecklar det här området bäst, säger Patrik Andersson på Stockholmshem.

Det nya Svedmyra delas in i områdena A och B.

I område A tycker man att det ska bli tre stycken nya bostadshus på fem och sex våningar. På så sätt vill man rama in platsen och skapa fler verksamheter och entréer mot torget. Det kan även bli en handelslokal på bottenvåning, och man ska kika på om det går att bygga bostäder ovanpå Ica-butiken Bea.

Går det att bygga bort segregationen?

I område B, den norra delen av kvarteret Sexmännen 1, vill man se ett slutet bostadskvarter, där Ica-butikens p-platser är idag. Även här funderar man på fem och sex våningars höjd. På så sätt siktar man på att Enskedevägen ska bli ett "urbant stråk" med portar, lokaler och verksamheter mot gatan.

Mellan det nya kvarteret och skogsområdet Kyrkvärden vill man sedan ha en bättre och tydligare entré mot skogsområdet.

Det finns även ett område C, två punkthus på sju och åtta våningar, i slänten mot skogsområdet Kyrkvärden. Men där finns det ännu inga visionsbilder.

Stadsbyggnadsnämndens politiker ska säga ja eller nej till detta start-pm på sitt möte nästa vecka.

MYSTERIET: Varför älskar alla Bea i Svedmyra?