Nya sjukhuset nära en halv miljard dyrare

Södersjukhuset håller på att byggas ut. Men nu kan Mitt i avslöja att budgeten har spräckts – med 450 miljoner. – Det är på grund av konjunkturläget, säger landstingsrådet Paul Lindquist (M).

  • Publicerad 06:03, 16 jun 2017

Södersjukhuset har byggts ut sedan 2015, för att rustas upp och skapa nya vårdlokaler. Bland annat ska man bygga en helt ny akutmottagning.

– Det här är en jättesatsning där vi bygger ut och framför allt moderniserar Södersjukhuset. Stockholmarna ska kunna komma till en akutmottagning där det finns de resurser som behövs, sa Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd i samband med byggstarten.

Kostar mycket

Budgeten för att bygga om Södersjukhuset var 3,4 miljarder kronor. Men den kalkylen kommer inte att hållas.

I budgetförhandlingarna i landstingsfullmäktige i onsdags togs beslutet om att utöka prislappen med cirka 450 miljoner.

– Det beror på konjunkturläget. Att priserna har ökat med trettio procent de senaste tre åren, säger Paul Lindquist (M).

Hur kan konjunkturen påverka så pass mycket?

– Detta är inget specifikt för sjukhus. Läget ser likadant ut på andra byggen, som när man bygger bostäder, säger Paul Lindquist.

Under arbetet har man också stött på tekniska problem som gjort att det blir dyrare, säger landstingsrådet.

Försenat ett halvår

Nya Sös är också försenat ett halvår. Det ska nu stå klart 2019.

När ombyggnaden är slutförd ska sjukhuset kunna ta hand om 5 000 fler slutenvårdstillfällen, totalt 65 500 per år.

Kapaciteten för att ta emot akutbesök ska öka med 30 000, till 175 000 besök om året.

Efter Nya Karolinska i Solna är utbyggnaden och upprustningen av Södersjukhuset den enskilt största sjukhusinvesteringen som genomförs av landstinget.

SÖS låser dörrarna till akuten

Ytterligare ny byggnad

Landstinget har också fattat beslut om att Södersjukhuset i framtiden ska byggas på med en huskropp västerut, på platsen där Locum i dag har sitt projektkontor.

Men när den byggstarten kommer ske är ännu inte spikat. De planerna har inte med nuvarande ombyggnation att göra.