Konflikt. Anna och Anders Wallgren ville bygga solpaneler på taket till villan i Snättringe. Men fick nej. Området är kulturmiljöklassat. "Det allmänna intresset av att bevara kulturmiljön väger tyngre än det enskilda intresset att sätta upp solceller", sa Morgan Randall Svahn, bygglovschef, till Mitt i Huddinge i våras. Foto: Sacharias Källdén

Nya riktlinjer för solceller i Stuvsta

Villaägare i Stuvsta har nekats att sätta upp solceller på taket med hänvisning till att området är kulturmiljöklassat. Nu ska kommunen ta fram nya riktlinjer för vad som gäller.

  • Publicerad 10:36, 13 sep 2022

I våras kunde Mitt i Huddinge berätta om Anna och Anders Wallgren, som ville sätta solpaneler på taket på baksidan av sitt hus i Snättringe. Men kommunen sa nej – och hänvisade till att området är kulturmiljöklassat.

I beslutet stod att solcellsanläggningen skulle innebära en förvanskning av bebyggelseområdet och att solceller "utgör ett främmande och ej lämpligt inslag i miljön".

Kommunen säger nej till solpaneler

Flera personer i Stuvsta har fått avslag på sina bygglovsansökaningar om att sätta upp solceller på taket, av samma anledning.

I takt med ett ökat klimatengagemang och skenande elpriser har intresset för solceller ökat.

Nu har bygglovsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för lovprövning av solceller i kulturmiljöområdena Snättringe gård-Skogsäng och centrala Stuvsta med Segersminne.

Det är områden med stor villabebyggelse och under senare tid har en rad bygglovsärenden gällande att sätta upp solceller aktualiserats inom dessa två områden.

"Det allmänna intresset väger tyngre"

Snabbare handläggning

– Om det kommer enstaka ansökningar i ett område kan vi hantera dem var för sig, men när en fråga börjar uppkomma flera gånger inom ett och samma området finns det ett behov av att skapa riktlinjer, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef.

Tanken är att det ska bli tydligare vad som gäller för den som vill sätta upp solceller, och vad man kan göra för att enklare få bygglov.

– Men det handlar också om att vi kan göra en snabbare handläggning och inte behöva göra en lika stor utredning varje gång, säger Morgan Randall Svahn.

Enligt honom handlar det inte om att sortera bort ansökningar, som ändå skulle fått avslag.

Innebär det här att det kommer att bli enklare att få bygglov för solceller för Stuvstaborna?

– Jag kan inte föregå riktlinjerna. Vi kommer att titta på rättspraxis och ta ett helhetsgrepp på hela orådet. Det vi vet är att det kommer att bli tydligare. Men det troliga är att genom att följa riktlinjerna kommer fler att kunna välja en väg som gör att de kan få bygglov.

Varför är det bara Stuvsta som berörs?

– Det är det området med flest villor som ingår i kulturmiljöprogrammet. Om vi skulle ta fram riktlinjer för hela kommunen skulle det ta betydligt längre tid.

Det är inte satt någon tidsram för utredningen, men förhoppningen är att den ska vara klar i år.

Det här gäller

Normalt krävs inte bygglov om:

Solcellerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket.

Solcellerna installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.

Installationen följer detaljplanen för huset eller anläggningen.

Normalt krävs bygglov om:

Solcellerna ska integreras i fasad- eller takmaterial.

Solcellerna ska monteras på en ställning.

Byggnaden du vill montera solceller på har ett högt kulturhistoriskt värde, är blåklassad eller grönklassad (med undantag för vissa kulturmärkta villor).

Byggnaden du vill montera solceller på ligger i ett område med kulturhistoriskt värde.

Detaljplanen säger att bygglov krävs.

Visa merVisa mindre